Na getuigenissen politiegeweld: 'Gebrek aan politieke verontwaardiging'

© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ

Vanuit de politiek komen er verschillende reacties binnen op de Pano-reportage over buitensporig politiegeweld. Daarin getuigen verschillende Brusselaars over hoe ze bij controles hardhandig werden aangepakt. “Het is onaanvaardbaar dat er binnen onze korpsen agenten zijn die er niet voor terugdeinzen om excessief en illegaal geweld te gebruiken, zelfs tegen minderjarigen.”

In de Pano-reportage over buitensporig politiegeweld getuigen verschillende Brusselaars over hoe ze bij controles hardhandig zijn aangepakt. En dat lokt reacties uit, ook op sociale media. Zo vindt Brussels parlementslid Juan Benjumea- Moreno (Groen) dat ‘de nultolerantie voor politiegeweld een absolute prioriteit moet worden.’

Om daartoe te komen moet er volgens hem werk worden gemaakt van een betere en kwalitatieve opleiding en een herwaardering van de wijkagent. Daarnaast ziet hij ook heil in het gebruik van bodycams. “Wanneer zowel burgers als politie weten dat alles gefilmd wordt, kunnen ze gerust zijn dat wanneer iemand in de fout gaat, er voldoende objectief bewijsmateriaal is waar het gerecht mee aan de slag kan.”

Lokaal rekruteren

In de reportage weerklinkt ook bij de politie zelf de roep om de straffeloosheid ten aanzien van politiegeweld aan te pakken. En dat vindt Benjumea-Moreno niet meer dan normaal. “De politie is er om de burgers te beschermen. Dat er binnen onze korpsen agenten zijn die excessief en illegaal geweld gebruiken is onaanvaardbaar, zeker tegenover minderjarigen.”

Verder wijst het parlementslid nog op het belang van een diverse samenstelling van de korpsen. “Teams waarin vrouwelijke agenten en agenten met een diversiteitsachtergrond sterk vertegenwoordigd zijn, tonen lagere escalatiecijfers. Het is van groot belang dat daar rekening mee wordt gehouden bij de rekrutering van nieuwe agenten.”

Volgens Brussels gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) kunnen lokale rekrutering en selectie een belangrijke rol spelen. "Daarnaast moet de opleiding verbeterd worden," vertelt hij aan BRUZZ. "Daarin is het van belang om af te stemmen op de lokale kenmerken: die focus kan het vertrouwen in de politie doen toenemen. Ook steun aan community policing en wijkpolitie spelen hierin een belangrijke rol. We kunnen ook meer inzetten op de rol van gemeenschapswachten. Die zijn op dit moment een beetje onderbenut in Brussel, terwijl ze belangrijke ogen en oren vormen om bepaalde informatie door te spelen."

Els Rochette, kandidaat one.brussels voor het Brussels Parlement

Gebrek aan verontwaardiging

Wat Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels) opviel na de reportage was het uitblijven van politieke reacties. "Positief om zien was dat er steun was vanuit politiehoek. Iemand zoals korpschef Jurgen De Landsheer stelt zich erg constructief op, en ook de politievakbond trad naar buiten. Maar ik was verbolgen over het gebrek aan verontwaardiging vanuit politieke hoek."

"Politici zoals Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) of Brussels burgemeester Philippe Close (PS) hadden heel misschien nog kunnen zeggen dat ze het niet wisten. Maar nu er zoveel getuigenissen naar boven kwamen, hadden politici hun verontwaardiging moeten tonen en zich moeten excuseren en beloven dat het zich niet meer zou herhalen. Ze moeten ook de agenten steunen die politiegeweld veroordelen. Dat zou moed geven," klinkt het.

Rochette wijst er evenwel op dat het Brussels parlement niet gewacht heeft op de Pano-reportage vooraleer in actie te treden tegen politiegeweld. "Die schrijnende verhalen kennen we al langer. In mei vorig jaar werd een initiatief genomen dat uiteindelijk leidde tot een resolutie die vlak voor de kerstvakantie gestemd werd. Daarin staan 36 concrete aanbevelingen opgesomd rond onder andere klachtenprocedures, sancties en boetes en het gebruik van camera's. Van het gebruik van camera's toonde de reportage nogmaals aan dat ze van belang zijn: in het voorbeeld van het restaurant had het zonder de camera's het ene woord tegen het andere geweest. In dat geval krijgt de politie doorgaans de bovenhand."

Geweld in beide richtingen

Brussels CD&V-parlementslid Bianca Debaets wijst erop dat de voorbije weken al veel inkt is gevloeid over geweld in beide richtingen, zowel door als tegen de politie. "Beide fenomenen moeten dan ook aandacht krijgen," stelt ze. "Wat geweld door de politie betreft, denk ik dat de politieopleiding eens bekeken kan worden. Het korps moet een betere afspiegeling van de bevolking worden. Zonder afbreuk te willen doen aan al de mensen uit Vlaanderen en Wallonië, want zij doen hun best, maar op dit moment zijn er te weinig Brusselaars in het korps aanwezig. Door dit te verbeteren, zal ook het geweld tegen de politie afnemen."

"Daarbovenop moet de tuchtprocedure onder de loep," aldus Debaets. "Het merendeel van de politiemensen doet het erg goed in moeilijke omstandigheden. Maar zoals in elke beroepsgroep zitten er een paar mensen tussen die daar niet op hun plaats zitten. Die moeten er sneller uit kunnen."

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?