| Ook in het verleden waren er al diverse vakbondsacties rond dezelfde thema's (archiefbeeld)

Politievakbonden furieus, maar niet in elke politiezone leeft de discussie

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
10/11/2021

Van 15 november tot 31 januari plannen de vier politievakbonden in het hele land acties, ook in Brussel, uit onvrede met de stukgelopen loononderhandelingen. Deze woensdag zitten vakbondsverantwoordelijken samen om de strategie daartoe uit te werken. Niet in elke politiezone leeft de discussie even hard, maar de vakbonden maken zich sterk dat de actiebereidheid nog nooit zo groot geweest is.

Verschillende acties worden aangekondigd, onder meer wegblokkades, verkeerscontroles en boetevrije weken. Die acties zullen ook in Brussel plaatsvinden, want alles wordt nationaal aangestuurd en alle 185 korpsen in het land doen mee, dus ook de zes Brusselse.

Welke acties zullen plaatsvinden en waar, is nog niet bekend. Maandag was daarover een strategische vergadering, woensdag zitten alle verantwoordelijken van de verschillende provincies samen om die strategie uit te werken.

Peanuts

De stukgelopen loononderhandelingen met minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zijn de motor van het ongenoegen. Sinds 2001 is er geen wezenlijke, algemene loonsverhoging geweest.

In mei van dit jaar deed Verlinden een voorstel aan de vakbonden, maar die gingen niet akkoord. De onderhandelingen werden verdaagd naar oktober dit jaar, maar op het begrotingsconclaaf van de regering bleek dat er geen budget meer was voor een loonsverhoging.

'Gebroken beloftes'

"Er was plots geen enkele eurocent meer voorzien voor de politie," zegt Carlo Medo, nationaal voorzitter van politievakbond NSPV. "Daar waren we woest over. Zeker omdat Verlinden die onderhandelingen inriep als reden om ons geen coronapremie te geven, terwijl we anderhalf jaar aan de grens hebben moeten staan, mensen hebben moeten lastigvallen en heel wat mensen ziek zijn geworden."

De hervorming van de pre-pensioenregeling (NAVAP) is een ander heikel punt. Die geldt vooral voor oudere politiemensen, die op hun 58ste op pre-pensioen kunnen, en daar ook extra bijdragen voor betaalden. '"Ook die regeling zou nu wegvallen," zegt Medo. "Plots veranderen de regels en zijn die arbeidsvoorwaarden vernietigd, waardoor die agenten nu ook tot hun 61 of langer moeten werken."

Verlinden stelt dat de zwaarste last bij de steden en gemeenten ligt, die de lokale korpsen betalen en aangeven dat er tot 2025 geen budgettaire marge meer is. Maar dat argument maakt geen indruk op Medo. "Dan moet het federale niveau maar bijpassen, of met de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) samenzitten om ervoor te zorgen dat die budgetten er wel zijn."

Actiebereidheid

Dit alles zorgt ervoor dat de vier vakbonden zich verenigden, en van 15 november tot eind december verspreid acties voeren – de federale politie heeft zelfs een stakingsaanzegging tot 31 januari. "Ik ben kwaad," zegt Medo, "want ik ben een flik pur sang, en voor mij is een woord een woord. En niet alleen ik ben kwaad, de actiebereid in het algemeen is enorm groot."

Een belronde leert dat dat beeld in Brussel alvast wisselend is. In twee Brusselse politiezones zou de zaak niet erg of helemaal niet leven. "Bij ons is dat niet aan de orde", zegt een agent die liever niet geciteerd wil worden. "In mijn directe omgeving wordt daar niet over gepraat. Elders klinkt het dat "de discussie niet leeft, of nog niet leeft."

In twee andere zones is dat wel het geval, maar kon men niet aangeven hoe groot de actiebereidheid is. De resterende twee zones heeft de onze redactie nog niet kunnen bereiken.

Op 15 november is er een eerste symbolische actie. Daarna zou het wel eens een hete herfst kunnen worden, want minister Verlinden geeft nogmaals mee dat de budgetverhogingen voor de politie – die er dus wel degelijk zijn – prioritair gebruikt worden om jaarlijks 1.600 nieuwe inspecteurs te rekruteren. Al vrezen de bonden en verschillende Brusselse korpsen dat de politie die mensen niet meer zal kunnen aantrekken onder de huidige voorwaarden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni