| Brussel-Stad is een van de gemeenten die haar preventiesubsidies wel ziet toenemen de volgende jaren.

Sint-Agatha-Berchem denkt aan juridische stappen na terugschroeven van preventiesubsidies

GR
© BRUZZ
28/04/2022

Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem overweegt ernstig om juridische stappen te ondernemen tegen de beslissing van het Brussels Gewest om de regionale subsidies voor veiligheid en preventie terug te schroeven. “De kans is groot dat we anders twee gemeenschapswachten zullen moeten ontslaan,” zegt burgemeester Christian Lamouline (CDH).

De Brusselse dienst voor Preventie en Veiligheid heeft de financiële verdeelsleutel voor de regionale subsidies vrijgegeven voor de Brusselse gemeenten tot 2024. Vier gemeenten krijgen meer toegestopt en drie gemeenten behouden hetzelfde bedrag. De overige twaalf gemeenten gaan erop achteruit. En dat vinden verschillende onder hen onaanvaardbaar.

‘Gemeenschapswachten zijn slachtoffer van deze beslissing’

“Van de 27,5 miljoen euro die het Gewest verdeelt onder de gemeenten, zal er dit jaar 602.959 euro naar Sint-Agatha-Berchem gaan. Dat is maar liefst zo’n 18.000 euro minder dan de 621.000 euro die we nu jaarlijks ontvangen. En het bedrag wordt de komende jaren zelfs nog verder afgebouwd naar 596.929 euro in 2023 en 590.960 euro in 2024,” legt burgemeester Christian Lamouline (CDH) uit, die eraan toevoegt dat het verlies zo eigenlijk nog veel groter is.

tabel.jpg

“Je moet het ook cumulatief durven bekijken. Het eerste jaar krijgen we 18.000 euro minder in vergelijking met de oorspronkelijke 621.000 euro. Maar het jaar erna zie je tussen 2021 en 2023 al een verschil van 24.071 euro. In 2024 is dat zelfs al 30.040 euro in vergelijking met het bedrag dat we vandaag krijgen. In totaal wordt onze gemeente opgezadeld met een verlies van meer dan 50.000 euro.”

Als deze beslissing niet wordt teruggedraaid, dan zit er volgens Lamouline niets anders op dan het aantal gemeenschapswachten in de gemeente te ontslaan. “We hebben er momenteel tien, maar we zullen er met deze middelen dan maar acht meer over houden. Zij zijn dus de dupe van deze ingreep en dat is een spijtige zaak. Want deze mensen hebben een belangrijke functie in het voorkomen en oplossen van problemen. Ze zijn de verbinding tussen het bestuur en de inwoners van de gemeente.”

‘Vrezen voor verdere afbouw van middelen in de toekomst’

Om de afbouw van de middelen zo gradueel mogelijk te laten verlopen heeft de Brusselse Dienst voor Preventie en Veiligheid wel een correctie uitgevoerd op de nieuwe verdeelsleutel. De gemeenten die er geld bijkrijgen moeten alsnog één procent inleveren. De vier gemeenten die hun subsidies zien kelderen, ontvangen alsnog twee procent meer. Maar daar ziet Lamouline geen heil in.

'Het ziet er naar uit dat de subsidies ook na 2024 stelselmatig verder zullen worden afgebouwd. Dat is gewoonweg onaanvaardbaar.'

Christian Lamouline (CDH), burgemeester van Sint-Agatha-Berchem

Christian Lamouline (CDH), burgemeester van Sint-Agatha-Berchem

“Zonder compensatie zie je dat voor onze gemeente de dotatie wordt bijgesteld naar 525.969 euro. Het ziet er dus naar uit dat de subsidies ook na 2024 stelselmatig verder zullen worden afgebouwd, wat opnieuw zware gevolgen zal hebben voor het personeelsbestand. Want dat komt neer op een vermindering van de subsidies met zo’n 100.000 euro in vergelijking met vandaag. Dat is gewoonweg onaanvaardbaar, zeker als je weet dat onze gemeente geen middelen krijgt van de federale preventiepot.”

Juridische stappen

Sint-Agatha-Berchem denkt er dan ook aan om juridische stappen te ondernemen tegen deze politieke beslissing. De zaak is ook al besproken geweest op de Conferentie van Burgemeesters. “Er is inderdaad al een discussie geweest, maar een consensus is er nog niet. We hebben wel al een advocaat onder de arm genomen om te bekijken in hoeverre we hier nog iets aan kunnen veranderen,” aldus Lamouline nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni