Smet stelt nieuw Taxiplan voor

Bekijk ook de afspeellijst: BRUZZ 24 19/04/2017

Onder grote persbelangstelling heeft Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) vandaag zijn nieuwe Taxiplan voorgesteld. Daarin is iedereen gelijk voor de wet en zijn maatregelen opgenomen die uitbuiting van elke chauffeur moet tegengaan. "Elke bestuurder zal in de toekomst beschikken over een eigen licentie en zelf kunnen beslissen of die onafhankelijk rijdt of niet", aldus de minister.

De grieven van de traditionele taxisector waren vooraf duidelijk. Er moest een einde komen aan de oneerlijke concurrentie met digitale platformen als Uber en ook de controles op chauffeurs, zonder of met een foutieve vergunning, moest de hoogte in.

Met het nieuwe Taxiplan wordt aan die twee gebreken nu een mouw gepast. Concreet bestaat het plan uit vier grote pijlers:

1) Een grote markt
In het voorstel van Smet wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen taxi's en limousines. Ook het verschil tussen de traditionele taxisector en alternatieve diensten als Uber vervalt.

Er ontstaat voor de consument een grote markt. Of je nu rijdt voor een digitaal platform als Uber of mensen vervoert in een klassieke taxi, iedereen is gelijk voor de wet. Dat wil zeggen dat elke kandidaat-taxichauffeur onderworpen zal worden aan dezelfde tests.

2) Persoonlijke licenties
Voor het kunnen rijden met een taxi is het overgrote deel van de chauffeurs vandaag afhankelijk van een exploitant. Normaal moeten zij een arbeidscontract hebben maar vaak werken ze onder andere omstandigheden en krijgen ze toegang tot een taxi in ruil voor een vast bedrag.

Bovendien nemen bestelplatformen zoals telefooncentrales vaak exclusiviteitsregels opgenomen. Dit heeft als gevolg dat chauffeurs veroordeeld zijn tot een bepaald platform om ritten toebedeeld te krijgen. Met het nieuwe plan wordt dat voorgoed verleden tijd. In de toekomst zal elke chauffeur beschikken over een persoonlijke vergunning en daarbij mogen rijden voor verschillende bestelplatformen.

Cumuleren van verschillende licenties wordt hierdoor verboden en beëindigt in een klap ook de verkoop van vergunningen op de zwarte markt. Voor exploitanten die door deze maatregel een of meerdere licenties moeten afgeven, wordt wel een stopzettingsvergoeding voorzien.

3) Striktere reglementering en meer transparantie
Wat de verloning betreft, zal er altijd een akkoord moeten worden bereikt tussen de taxibestuurder en de organisatie waarvoor die rijdt, tenzij de chauffeur beslist op zelfstandige basis te werken. "Dit moet alle chauffeurs beschermen en hun sociale rechten verzekeren", aldus de minister. 

Verder zullen bestelplatformen voortaan strikter worden gereglementeerd. Zo zullen zij enkel nog kunnen werken met vergunde chauffeurs en moeten er ook registers worden bijgehouden van alle aangesloten personen en wagens. 

4) Geen sociale dumping
De laatste pijler heeft betrekking op de tarieven. Voor de straatmarkt blijft een vast tarief behouden. Voor ritten die via voorafgaande bestellingen worden geboekt, geldt wel een vrijere prijsbepaling. Al moet er steeds rekening gehouden worden met een minimumtarief om sociale dumping te voorkomen. 

Lees meer over
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.