Historicus Hans Vandecandelaere voorstander van een Brusselse canon

Catalina Rodriguez
© BRUZZ
11/05/2023

De lancering van de Vlaamse canon heeft een levendige discussie aangewakkerd. Historicus, journalist en schrijver Hans Vandecandelaere deelt zijn visie over een denkbeeldige Brusselse variant. Hij benadrukt onder meer dat de molensteen en de Grote Markt, als symbolen van respectievelijk internationale handel en schoonheid, een plaats verdienen in deze canon.

Afgelopen dinsdag zag de Vlaamse canon het licht, een opsomming van 60 cruciale ankerpunten in de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen, met ook een aantal vensters op de rol van de hoofdstad. Meteen rees ook de vraag: moet Brussel zelf ook geen canon opstellen? En wat hoort erin?

Historicus Hans Vandecandelaere weet het wel: volgens hem verdient zeker de molensteen een plekje in die oefening. Die werd ontdekt na de afbraak van Parking 58, en biedt onomstotelijk bewijs voor de bloeiende internationale handel die rond de millenniumwisseling in Brussel tot stand kwam.

Ook de Grote Markt verdient een plekje in de Brusselse canon, want steekt volgens hem alle Vlaamse steden de loef af: “Wij hebben het mooiste plein ter wereld.”

In BRUZZ 24 spreken we verder over de voor- en nadelen van een Brusselse variant van de canon.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni