'Teruggestuurde Soedanezen riskeren marteling'

© Ivan Put

De Belgische overheid is van plan om vandaag minstens één Soedanese staatsburger terug te sturen naar Soedan. Verdere gedwongen uitzettingen zouden in de komende dagen gebeuren. Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Samen met haar Franstalige zusterorganisatie Ciré, vraagt de organisatie de onmiddellijke opschorting van de gedwongen repatriëringen.

Vluchtelingenwerk en Ciré wijzen erop dat de mensen die naar Soedan moeten terugkeren, het risico lopen op foltering en onmenselijke behandeling. Het is om die reden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in september 2017 een uitwijzing van een Soedanese staatsburger onwettig heeft verklaard. De uitwijzing zou ook in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

De repatriëringen gebeuren na een identificatiemissie van de Soedanese regering die staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) liet overkomen. Die missie moest Soedanezen identificeren die teruggestuurd konden worden naar hun land. Het akkoord was omstreden, door de bedenkelijke reputatie van het Soedanese regime. Het beleid van het Noord-Afrikaanse land staat bekend om zijn harde repressie en folteringen. 

"Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben bevoegde nationale autoriteiten de plicht om uit eigen beweging zowel de individuele als de algemene omstandigheden in het herkomstland te beoordelen vooraleer een beslissing te nemen over een uitwijzing," klinkt het. "De Belgische Staat heeft dus de verplichting om rekening te houden met de algemene situatie in Soedan. Tal van beschikbare getuigenissen in internationale rapporten geven aan dat het gevaar voor terugkerende Soedanezen reëel is."

Voor Vluchtelingenwerk en Ciré zijn de geplande gedwongen uitzettingen onwettig en moeten ze onmiddellijk worden opgeschort.

Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook