© Peter Dhondt | Op Vlaams grondgebied zullen geen tweetalige boodschappen meer te zien zijn op vervoersmiddelen van de MIVB.

Défi-parlementslid stapt uit meerderheid als MIVB geen beroep aantekent

BVR
© BRUZZ
01/06/2021
Updated: 01/06/2021 14.21u

"Ik stap uit de meerderheid als de MIVB geen hoger beroep aantekent." Dat zegt Brussels parlementslid Christophe Magdalijns van regeringspartij Défi op Twitter. Daarmee reageert hij op de beslissing van de MIVB om zich te schikken naar de uitspraak van de arbeidsrechtbank, en - op termijn - het personeel toe te staan religieuze symbolen te dragen. Andere reacties gaan van "totaal onbegrijpelijk" (MR) tot "een eerste overwinning" (PVDA).

Een vrouw werd tot twee keer toe niet in dienst genomen omdat ze een hoofddoek droeg. De MIVB werd daarvoor veroordeeld door de arbeidsrechtbank en besliste maandagavond om daar geen beroep tegen aan te tekenen.

"De MIVB is altijd een pionier geweest op het gebied van diversiteit", motiveert voorzitter van de Raad van Bestuur Merlijn Erbuer de beslissing. "Het is omdat we op de ingeslagen weg willen verdergaan dat het beheerscomité besliste niet in beroep te gaan tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank, ondanks de onvolkomenheden ervan."

Het neutraliteitsbeleid van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij zal nu herbekeken worden via een participatief proces. De huidige regels blijven van kracht tot aan het einde van dat proces.

Een van de twee regeringscommissarissen, volgens Belga is dat de Open VLD-commissaris, behield zich wel het recht voor de beslissing binnen de 4 dagen op te schorten en het op de regeringstafel te brengen.

'Meerderheid verlaten'

Binnen die regering is alvast niet iedereen opgezet met de beslissing van de MIVB. Christophe Magdalijns (Défi) dreigt de Brusselse meerderheid te verlaten als er niet in hoger beroep wordt gegaan. "Voor mij persoonlijk is het onmogelijk om te onderschrijven wat er gebeurt", schrijft hij op Twitter. "Ik hoop dat mijn partij moed zal tonen. Voor mij is het duidelijk dat, als er geen beroep wordt aangetekend, ik uit de meerderheid stap. Wat voor sommigen een opluchting moet zijn...", voegt Christophe Magdalijns er nog aan toe.

'Totaal onbegrijpelijk'

Ook MR, dat wel niet in de Brusselse regering zit, kant zich tegen de beslissing van de MIVB. Voor de voorzitter van de Franstalige liberalen, "Totaal onbegrijpelijk", zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez, "Dit is een nieuwe uiting van de communautarisering van onze samenleving door links Brussel". "Ik vraag de Brusselse regering om haar verantwoordelijkheid te nemen door zich tegen deze keuze te verzetten", voegde de voorzitter van de MR eraan toe.

Ook N-VA is niet opgezet met de beslissing. "Een onbegrijpelijke en teleurstellende beslissing van de MIVB, laat Cieltje Vanachter weten. "In beroep gaan tegen vonnis dat de neutraliteit van de MIVB op de helling zet, was de enige juiste keuze. Brusselaars, Groen/Ecolo en PS/Vooruit zijn hiervoor verantwoordelijk. Het neutraliteitsprincipe binnen de overheidsdiensten is onontbeerlijk voor een inclusieve open samenleving, waarin àlle burgers zich thuis voelen. Die neutraliteit en onpartijdigheid vertrekt vanuit deontologie en daden, maar wordt tegelijk veruitwendigd door een neutrale kledingstijl. "

Groen, dat zowel de voogdijminister voor de MIVB levert als de voorzitter, toont zich blij met de beslissing. "Goeie service wordt bepaald door wat je doet, niet door wat je draagt," zegt Brussels parlementslid Arnaud Verstraete op Facebook. "Met of zonder hoofddoek: uitstekende dienstverlening staat voorop." Ook mobiliteitsminister Elke Van den Brandt laat weten dat ze ten persoonlijken titel tegen een beroep is en voor een inclusieve neutraliteit.

One.brussels/Vooruit zit op dezelfde golflengte, maar stelt tegelijk dat Groen in de raad van bestuur niet zo duidelijk was. "Terwijl je als een van de grootste werkgevers van Brussel niet zo'n groot deel van je bevolking kan uitsluiten," zegt Saliha Rais, die in de raad van bestuur van de MIVB zetelt en zelf ook een hoofddoek draagt.

'Eerste overwinning'

Van zijn kant zei de Brusselse gedeputeerde PTB Youssef Handichi dat hij "opgelucht" was en sprak van een eerste overwinning. "We feliciteren het directiecomité met dit inclusieve en moedige besluit. Het is nu aan de regering om te handelen door het besluit te bevestigen".

Volgens Youssef Handichi hebben "de partijen in de regering de mogelijkheid om discriminatie sterk terug te dringen en de emancipatie van vrouwen, die werk vereist, te bevorderen. Ze moeten er daarom voor zorgen dat vrouwelijke werknemers uiteindelijk worden beoordeeld op hun vaardigheden en de kwaliteit van de dienstverlening, in plaats van op hun uiterlijk en hun religie, door de arbeidsreglementen van de MIVB en andere openbare instellingen te wijzigen, zoals Actiris in 2015 heeft gedaan."

'Heroverwegen'

Het Centre d'Action Laïque vraagt ​​de MIVB om de beslissing te heroverwegen. "De kwestie van de neutraliteit van de agenten van de openbare diensten is te belangrijk om het simpele resultaat van electorale berekeningen te zijn", zegt Véronique De Keyser, voorzitter van de CAL.

Het centrum vraagt ​​ook aan de Brusselse regering om "de MIVB te bevelen een stap terug te zetten". Meer in het algemeen worden politici uitgenodigd om "wetten aan te nemen die de neutraliteit van ambtenaren stevig garanderen".

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie