'Dertig procent meer hartaanvallen door fijnstof'

© Bart Dewaele

De Brusselse regering doet onvoldoende om de luchtverontreiniging in de hoofdstad aan te pakken. Dat staat in een open brief die een honderdtal artsen, wetenschappers en gezondheidsorganisaties bij BRUZZ en in Le Soir publiceren. "Het leidt tot meer dan 600 vroegtijdige overlijdens per jaar."

Twee jaar geleden hebben de wetenschappers en gezondheidsorganisaties al eens aan de alarmbel getrokken, “maar ondanks de wettelijke verplichting die sinds 2010 op de overheid rust om een betere luchtkwaliteit te garanderen, leeft de bevolking vandaag nog steeds in gevaarlijke en ongezonde lucht,” zo stellen de wetenschappers.

Er is weliswaar sinds kort een Brussels plan voor Lucht, Klimaat en Energie, maar dat is, volgens de wetenschappers, veel te vaag en het voldoet niet aan de eisen van Europese luchtkwaliteitsrichtlijn.

“In Brussel worden de Europese normen nog steeds overschreden. Daarbij komt dat het Brussels meetnet te weinig controleert daar waar de bevolking aan de hoogste concentraties wordt blootgesteld. Dat is nochtans verplicht volgens de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn.”

Vroegtijdige overlijdens
Volgens de wetenschappers brengt de regering zo de bevolking in gevaar.

“Luchtvervuiling mag dan veelal onzichtbaar zijn, onderzoek toont een verregaande schadelijke impact op de volksgezondheid aan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klasseerde luchtvervuiling en fijnstof in 2013 als ‘zeker kankerverwekkend’ en in dezelfde categorie als tabak.”

Het leidt volgens de wetenschappers tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een toename van long- en blaaskankers, leukemie bij kinderen, toename van astma en chronische bronchitis. Verder is de luchtverontreiniging schadelijk tijdens zwangerschap en leidt het tot een cognitieve beperking bij ouderen en kinderen.

“Wij hebben kunnen vaststellen dat luchtvervuiling in Brussel een rol speelt in meer dan 20% van de opstoten van bronchitis bij jonge astmapatiënten, meer dan 20% van de hospitalisaties van COPD-patiënten (chronisch obstructief longlijden) en meer dan 30% van de hartinfarcten bij de volwassen patiënten met ischemische hartaandoeningen.”

Brussel telt daardoor maar liefst 632 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Concreet pleiten de wetenschappers ervoor om de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te leven. Dat betekent dat de gemiddelde concentratie van 20µg/m3 fijne stof niet mag worden overschreden.

Ze maakte ook een economische vertaalslag “De winst in levensverwachting is goed voor 758 miljoen euro.”

Meer daadkracht
Eén van de grootste problemen in Brussel is het teveel aan motorfietsen, wagens, bestel- en vrachtwagens op fossiele brandstoffen, in het bijzonder diesel, zo stellen de wetenschappers. Ze vragen daarom een daadkrachtiger beleid met meer ambitieuze maatregelen zoals de vergroening van de verkeersfiscaliteit, het invoeren van een dieselban, de handhaving van het verbod op stationair draaien, de ontmoediging van overbodig verkeer, efficiënt, comfortabel én schoon openbaar en grotere investeringen in fietsfaciliteiten en elektrische fietsen.

Verder moet de regering een brede informatiecampagne lanceren, gericht aan de Brusselaars en pendelaars en een correct luchtkwaliteitsmeetnet opzetten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

OPROEP: Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en wie weet win jij een van onze 10 prijzen! Neem nu deel..

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?