16 april 2023: Zwanze Parade ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van voetbalclub Union Saint-Gilloise gemeentehuis Sint-Gillis

| Zwanze Parade voor de 125ste verjaardag van voetbalclub Union Saint-Gilloise.

De gemeenteraad van Sint-Gillis heeft een begroting in evenwicht goedgekeurd. Daarvoor was wel een verhoging van de onroerende voorheffing nodig.

De begroting voor het dienstjaar 2024 werd vorige donderdag goedgekeurd en heeft een overschot van 6.285 euro. De inkomsten bedroegen 154.408.000 euro, de uitgaven 154.402.000 euro. Het is het tweede jaar op rij dat de gemeente een overschot realiseert, na drie covidjaren met tekorten.

Schepen van Financiën Willem Stevens (Vooruit.brussels) wijst erop dat de gemeente nooit structureel in het rood ging. “Belangrijk is dat tijdens deze legislatuur het gecumuleerde financieel resultaat van de gemeente Sint-Gillis ondanks drie moeilijke jaren nooit een structureel tekort heeft opgetekend, wat helaas in een aantal andere Brusselse gemeenten wel het geval was.”

De gemeente Sint-Gillis staat net zoals de helft van de Brusselse gemeenten wel nog steeds onder financieel toezicht van het Gewest.

Investeringen

De personeelskosten van de gemeente en de dotatie aan de politiezone stegen fors omwille van de loonindexering. Om de begroting in evenwicht te houden trok de gemeente dan ook de onroerende voorheffing flink op, van 3050 naar 3450 opcentiemen. Dat leverde 9 miljoen euro extra op. Eigenaar-bewoners werden gecompenseerd via een premie van 250 euro.

De begroting bevat ook investeringen, voor de renovatie van het politiecommissariaat en vredegerecht naast de kerk, renovaties van schoolgebouwen en een extra kantoorverdieping voor de administratie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni