De eerste gemeenteraad van Brussel-Stad in het fonkelnieuwe Brucity-gebouw

| De gemeenteraad van Brussel-Stad in het Brucity-gebouw.

Gemeenteraad stad Brussel geeft groen licht begroting 2024, oppositie is kritisch

© Belga
21/12/2023

Het Brusselse college van burgemeester en schepenen heeft donderdagnacht om 00.30 uur de ontwerpbegroting voor 2024 goedgekeurd.

Met minder dan een jaar te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen, was een deel van de oppositie bezorgd over de stijgende schuld van de stad. Er werd meteen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bredere beleid van de stad onder vuur te nemen.

Het college van de stad Brussel (PS-Vooruit.brussels-Ecolo-Groen-Défi) heeft een ontwerpbegroting opgesteld die globaal in evenwicht is, zonder belastingverhoging. De uitgaven bedragen in totaal 1,083 miljard euro, waarvan bijna de helft naar personeelskosten gaat (532.084.562 euro). De schuld (8,67 procent van de totale begroting) bedraagt bijna 94 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van het lopende jaar (+0,71 procent). Dat blijft volgens burgemeester Philippe Close (PS) onder controle.

Voor Didier Wauters (Les Engagés) had er meer gedaan kunnen worden om de schuldenlast te verminderen. Het christendemocratische raadslid vindt dat de meerderheid bij haar beleidsplannen de burger soms weleens vergat. Zo verwijst hij onder meer naar het "dogmatisme" van Good Move; de verdrievoudiging van het budget voor de renovatie van de Beurs; de oprichting van een school op de Donderbergsite in Laken - dit desondanks het verzet van de buurtbewoners; en het cultuur- en evenementenbeleid van de Stad, dat "meer 'schreeuwt' dan het leeft", zei hij.

David Weytsman (MR) wijst erop dat de Brusselaars armer zijn geworden in vergelijking met de vorige legislatuur (25 procent meer mensen met een uitkering dan in 2019). "Het is hoog tijd om opnieuw een klimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor welvaart", voegde hij eraan toe.

Voor Bruno Bauwens (PTB) toont het almaar toenemende aantal huishoudens dat wacht op een sociale woning (53.000 in het gewest) en het aantal daklozen (7.000) aan dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Volgens hem moet de Stad streven naar 30 procent sociale huisvesting.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni