nachtvlucht

DEBATTEER MEE Totaalverbod op nachtvluchten? 'Gezondheid en nachtrust komen eerst'

© BRUZZ
10/05/2024
Updated: 10/05/2024 14.10u

Wij vroegen aan onze lezers of het een goed idee is om nachtvluchten op Brussels Airport te verbieden. Uit onze poll blijkt dat er grote verdeeldheid is over het idee van de Hoge Gezondheidsraad. Voorstanders wijzen naar de gezondheidsproblemen van de omwonenden op de lange termijn terwijl de tegenstanders vooral het economisch belang van de luchthaven benadrukken.

De Hoge Gezondheidsraad pleit ervoor om nachtvluchten op Brussels Airport te verbieden. Minstens 160.000 omwonenden lopen volgens het advies een verhoogd risico op negatieve gezondheidseffecten. De nieuwe omgevingsvergunning houdt al rekening met het evenwicht tussen de economische belangen van de luchthaven en de leefbaarheid voor de omgeving, maar een verbod op nachtvluchten staat nog niet in de vergunning.

50 deelnemers gaan akkoord met het voorstel van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens hen wegen de economische baten niet op tegenover de gezondheidsschade voor omwonenden. "Gezondheid en nachtrust komen eerst", vat Dave S. het samen. "Het schadelijk effect van de geluidsoverlast is ook voelbaar voor mensen die niet in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven wonen, maar wel op de vluchtroute", zegt Johan G.

(Lees verder onder de samenvatting)

47 deelnemers daarentegen vinden een afschaffing geen goed idee en verwijzen naar het belang voor de Belgische economie. "Brussels Airport is de tweede grootste economische motor van ons land. Zo'n maatregel zou te extreem zijn, ook voor de vele Brusselaars die er werken. We moeten evenwicht zoeken tussen gezondheid en economie in plaats van verbieden", vertelt Süleyman C.

Ook dat de luchthaven al jaren bestaat, is volgens de tegenstanders een belangrijk argument. "De luchthaven is er al veel langer dan de omwonenden. Een internationale luchthaven zonder nachtvluchten is niet rendabel. De hoofdstad van Europa moet nu eenmaal een performante luchthaven hebben", stelt Kelly M.

5 deelnemers twijfelen en stellen dat nachtvluchten behouden kunnen blijven mits strikte geluidsnormen. Volgens hen zouden wijzigingen op de vluchtroutes dit kunnen verminderen. "Als de vliegroutes aangepast worden om de dichtbevolkte wijken te vermijden en als er strenge geluidsnormen gehanteerd en gerespecteerd worden, mogen de nachtvluchten blijven", aldus Laurent S.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni