Elke Van den Brandt (Groen), Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid in de regering Vervoort III
© Belgaimage | Elke Van den Brandt (Groen), Brussels Minister van Mobiliteit meldt dat het circulatieplan in Jette tijdelijk stilligt.

Good Move: circulatieplan stilgelegd in Dielegemwijk

Robin Vanpée
12/04/2023

Het circulatieplan in de Dielegemwijk in Jette is stilgelegd. Het project maakt deel uit van het Good Move mobiliteitsplan en heeft als doel de wijk autoluw te maken.

Na een vraag van afgevaardigde Leila Agic (PS) in het Brussels parlement bevestigde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) dat het project tijdelijk stilligt.

“Er is naast de Dielegemwijk ook al het Lecharlierlaanplan en de autovrije pleinen op de Broustinlaan waar we mee bezig zijn, daar gaan we het voorlopig bij houden,” meldde de burgemeester van Jette, Claire Vandevivere (LBJette) eerder over het plan. “De onderzoeksgroep heeft zijn conclusies gemaakt en daarmee is het project voorlopig in de kast gezet,” vertelt ze aan Bruzz.

“Op de wegen aan de rand van de wijk laten de analyses een toename van de files zien in de eerste dagen van de uitvoering met direct daarna een geleidelijke terugkeer naar normaal. Wat duidelijk is, is dat na de intrekking van het plan het doorgaand verkeer helaas is teruggekeerd naar de lokale wegen,” stelde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “De gemeente richt zich nu op andere plannen. Het project op de Broustinlaan toont positieve effecten aan, daar willen we ons mee bezighouden.”

Verkeersveiligheid

Schepen van Mobiliteit in Jette, Nathalie De Swaef, reageert. “Er is op dit moment geen eensgezindheid over het grotere circulatieplan, maar we ondernemen wel stap per stap maatregelen om de mobiliteit in en rond de Dielegemwijk te verbeteren.”

De concrete maatregelen gaan vooral over verkeersveiligheid. “We merken dat grote circulatieplannen een afschrikkend effect hebben, daarom focussen we ons op kleinere maatregelen zodat we vooruit kunnen gaan. Onder die maatregelen vallen het herinrichten van kruispunten en verbeteren van trottoirs. Dat zijn zaken die dichter bij de inwoners staan."

Het circulatieplan in Jette is samen met de Vijfhoek en Schaarbeek een van de eerste projecten van Good Move.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie