Een foto genomen tijdens Dag van de Jeugdbeweging

Zeven op de tien jongeren nemen deel aan activiteiten van vereniging

DVDE
© Belga
06/02/2024

Meer dan 7 op de 10 Vlaamse en Brusselse jongeren zijn betrokken bij de activiteiten van een vereniging. 42 procent participeert als deelnemer, 28,5 procent neemt een besturende, leidinggevende of organiserende rol op zich. Dat blijkt dinsdag uit de resultaten van een nieuwe enquête 'Jongeren in cijfers en letters' van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP), die minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bekendmaakt.

Van de 7.310 jongeren die in de eerste helft van 2023 bevraagd werden, nam 8,6 procent nog nooit aan de activiteiten van een vereniging deel. Minister Dalle waarschuwt er dan ook voor aandacht te blijven hebben voor de groepen jongeren die in het verenigingsleven uit de boot vallen.

"We moeten ernaar blijven streven om in het verenigingsleven nog meer een weerspiegeling van de maatschappij terug te zien", zegt hij, erop wijzend dat het jeugdwerk de voorbije jaren al gepoogd heeft drempels te verlagen en zijn werking toegankelijker te maken. Ook wordt met het nieuwe Jeugddecreet erkenning gegeven aan doelgroepgerichte jeugdverenigingen die bovenlokaal werken.

Van de verenigingen waar jongeren actief zijn, zijn sportverenigingen het meest populair (bijna 50 procent). Ook jeugdverenigingen (28 procent) en culturele verenigingen (17 procent) bereiken een aanzienlijk deel van de jeugd.

Sociale verschillen

Minister Dalle wijst op de sociale verschillen die uit de enquête blijken. Jongeren die moeilijk kunnen rondkomen met het gezinsinkomen, jongeren met ouders zonder diploma secundair onderwijs, jongeren uit het BSO en arbeidsmarktgerichte opleidingen en jongeren met een buitenlandse achtergrond nemen systematisch minder deel aan de activiteiten van verenigingen. Jongeren die beperkt worden door een ziekte of een handicap nemen minder vaak deel aan activiteiten van sportverenigingen.

Wel nemen deze jongeren vaker deel aan doelgroepgerichte verenigingen. "Toch stellen we ook hier vast dat jongeren die BSO of arbeidsmarktgerichte opleidingen volg(d)en ook voor dit type vereniging oververtegenwoordigd zijn bij de nooit-participanten", zegt Dalle.

Hij wijst er nog op dat 37,5 procent van de jongeren zich vrijwillig engageert, maar dat vrijwilligerswerk soms flexibeler en korter wordt. "Zeker in het jeugdwerk is dat een belangrijk aandachtspunt."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni