Openbaar ministerie, 26 oktober 2023: persconferentie met minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) en procureur-generaal Johan Delmulle

| Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD).

Kamercommissie valideert oplossing voor Brusselse procureur

© Belga
03/04/2024

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag het licht op groen gezet voor een nieuwe regeling rond de taalrol van de Brusselse procureur. Voortaan moet die niet meer altijd verplicht Franstalig zijn. De nieuwe regeling moet toelaten om na meer dan drie jaar opnieuw een volwaardige procureur des Konings aan te duiden in de hoofdstad.

De taalrol van de Brusselse procureur maakte deel uit van het politieke akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Sindsdien moeten de Brusselse procureur des Konings en de arbeidsauditeur een Franstalig diploma hebben, al moeten ze wel een grondige kennis van het Nederlands kunnen aantonen. Voor hun adjuncten geldt het omgekeerde.

In 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling. Dat de Brusselse procureur verplicht Franstalig is, was niet voldoende gemotiveerd. Nadat in oktober was gebleken dat het Brusselse parket steken had laten vallen in de behandeling van het dossier van de dader van de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel, raakte de federale regering het eens over een oplossing.

Functionele kennis

Concreet zullen zowel Nederlandstaligen als Franstaligen voortaan in aanmerking kunnen komen als procureur des Konings of arbeidsauditeur in Brussel. Een "functionele kennis" van de andere taal volstaat. Er komt wel een taalalternatie voor beide rollen: na een Franstalige moet er een Nederlandstalige komen, en vice versa.

Van de twee adjuncten van de procureur des Konings en die van de arbeidsauditeur moet er telkens één Franstalig zijn, de andere moet behoren tot de andere taalrol dan de procureur of de arbeidsauditeur. Ook zij moeten de andere taal functioneel beheersen. De eerstvolgende procureur des Konings is een Franstalige, de arbeidsauditeur een Nederlandstalige.

Meer stabiliteit

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) goot de regeling in een wetsontwerp, dat woensdag groen licht kreeg in de Kamercommissie Justitie. De minister reageert tevreden. "Ook door het stijgende drugsgeweld in Brussel van de afgelopen weken en maanden met verschillende schietpartijen en dodelijke slachtoffers tot gevolg, is de nood aan een volwaardige procureur des Konings en meer stabiliteit voor het Brusselse parket hoogdringend."

"Het drugsgeweld vraagt om een gedegen aanpak van het parket en een goed strafrechtelijk beleid, en dus om een rechtsgeldige aanwijzing van de procureur des Konings om daarvoor te zorgen," besluit de minister.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni