Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)

| Het Brussels gewest is een lage-emissiezone (LEZ)

Armere Brusselse buurten dragen zwaarste last luchtvervuiling

© Belga
23/04/2024

Armere buurten in Brussel dragen de zwaarste last van de luchtvervuiling, blijkt uit bevindingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit onderzoek over de impact van de lage-emissiezones (LEZ) is bovendien gebleken dat in steden met een LEZ vervuilende stoffen sneller dalen. Steden hebben daarom een belangrijke rol te spelen in het verbeteren van die luchtkwaliteit, luidt de conclusie.

Volgens de deskundigen vertalen socio-economische ongelijkheden zich in een ongelijke blootstelling aan luchtvervuiling en gezondheidsproblemen in veel steden.

Vooral in Brussel vormt dit volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen een uitdaging. De eerste bevindingen van een lopend onderzoek, die focussen op de impact van de lage-emissiezones (LEZ) in Brussel, Antwerpen en Gent, tonen een snellere daling van zwarte koolstof (BC), stikstofdioxide (NOO₂) en fijnstof sinds de invoering van de LEZ in Antwerpen (2017) en Brussel (2018) in vergelijking met steden zonder een LEZ.

Wat Brussel betreft, bevestigen deze bevindingen een eerder rapport van Leefmilieu Brussel dat aantoonde dat de NO₂-niveaus langs de grote wegen van Brussel met 30 procent zijn gedaald sinds 2018. Ze wijzen ook op een vergelijkbare of zelfs nog sterkere daling van andere vervuilende stoffen.

De eerste bevindingen tonen ook aan dat de Brusselse LEZ voor een aantal vervuilende stoffen (BC en NO₂) leidden tot een snellere daling van de luchtvervuiling in die buurten.

Internationale conferentie

Steden hebben dus een belangrijke rol te spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit, luidt de conclusie. 97 procent van de stadsbewoners wordt blootgesteld aan concentraties fijnstof die als schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd.

Luchtvervuiling is het grootste milieurisico voor de gezondheid van de burgers in de Europese Unie (EU) en een van de grootste risicofactoren voor chronische ziektes.

Zo'n 340 deskundigen uit 33 landen bespreken dinsdag op een internationale conferentie in Brussel hoe we de luchtkwaliteit in steden kunnen verbeteren. De conferentie wordt georganiseerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Health and Environment Alliance (HEAL).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni