1867 EPB Certificateur 1

| Een EPB-controleur aan het werk (archiefbeeld).

Hervorming Brusselse renovatiebeleid moet 'energiezeven' halt toeroepen

© Belga
23/02/2024

Het Brussels Parlement heeft vrijdag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat de renovatie van de Brusselse huisvesting moet stimuleren en de zogeheten 'energiezeven' moet uitroeien. De tekst werd goedgekeurd met 46 stemmen (meerderheid), tegen 12 stemmen van N-VA, PVDA en Vlaams Belang en twintig onthoudingen van de rest van de oppositie.

De ordonnantie herziet het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing om meer actie te ondernemen om de doelstelling van -47 procent uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halen. Zo moeten alle woningen in Brussel tegen 2030 over een EPB-certificaat beschikken. Haalt een eigenaar dat certificaat niet, dan pleegt hij een milieumisdrijf en riskeert hij een boete tot 100.000 euro en een gevangenisstraf tot twee jaar.

De tekst voorziet ook in het invoeren van een progressief regelgevend kader, begeleid en gesteund door de overheid, met als doel de renovatie van woningen met EPB-klasse F en G, de zogenaamde 'energiezeven' die het slechtst geïsoleerd zijn, tegen 2033. Woningen met EPB-klasse D en E moeten tegen 2045 gerenoveerd zijn. Ook worden fossiele brandstoffen geweerd uit nieuwe of zwaar gerenoveerde gebouwen.

Ondoordacht

De oppositie was het er mee eens dat er meer gerenoveerd moet worden en dat vooral de 'energiezeven' aangepakt moeten worden. Maar de manier waarop minister Maron dit wil bereiken, is voor hen niet de juiste weg.

Voor Cieltje Van Achter (N-VA) is de renovatiewet onrealistisch, ondoordacht en onrechtvaardig. De doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 47 procent te verminderen moet in 2030 gerealiseerd worden, terwijl de renovatieplicht pas in 2033 een eerste deadline heeft.

Het plan is volgens haar ondoordacht omdat het zal leiden tot een 'rush op de markt' in de jaren voor de deadline, met tekorten aan personeel en materialen tot gevolg. De tekst is ook onrechtvaardig omdat bijvoorbeeld een gepensioneerd koppel verplicht wordt om een zware renovatie door te voeren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni