| De Ring rond Brussel ter hoogte van Zaventem.

Heraanleg noordelijk deel Brusselse Ring kost 3,5 miljard euro

Tibert Blommaert
© BRUZZ
17/05/2024

De volledige heraanleg van de noordelijke Brusselse Ring zal 3,5 miljard euro kosten. Dat schat de Werkvennootschap, de instantie die grote infrastructuurwerken van de Vlaamse overheid coördineert. Vrijdag besliste de Vlaamse regering om voor de eerste fase van die werken een publiek-private samenwerking op te zetten.

In 2021 werd nog geschat dat er tussen de 2 en 2,6 miljard euro nodig zou zijn om het noordelijke deel van de Ring, van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden, uit te breiden en te moderniseren. Vandaag is dat plots één miljard meer. "We houden in onze schattingen rekening met de inflatie en de gestegen prijzen van bouwmaterialen door bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne," geeft het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) als uitleg. "Ook is het project vandaag veel concreter, we hebben nu beter zicht op alle kosten."

Publiek-private samenwerking

De Vlaamse Regering heeft vrijdag beslist een publiek-private samenwerking (PPS) op te zetten voor de eerste fase van de herinrichting van het noordelijk deel. "Zo spreiden we de kosten en verlichten we de budgettaire impact van deze werf," zo legt Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit.

Concreet gaat het over het gedeelte tussen het knooppunt Machelen met de E19 en het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe met de E40 richting Leuven. Vlaanderen laat de volledige herinrichting van dat deel van de ring ontwerpen en bouwen door een private partner. Verwacht wordt dat de werken voor de eerste fase in 2026 kunnen starten en 1,2 miljard euro kosten.

GRUP

De zone ‘Zaventem’ is het eerste deel van de Ring dat heringericht wordt, op termijn gaat Vlaanderen het hele noordelijke gedeelte onder handen nemen. Daarvoor keurde de Vlaamse regering in maart het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het hele project goed.

Hoe lang de werken voor de heraanleg zullen duren en hoe veel hinder die met zich mee zullen brengen is nog niet bekend. “We verwachten toch dat de werken aan de zone Zaventem zo’n vier à vijf jaar zullen duren,” schat Struyf, “maar hoe lang precies dat hangt af van de aanpak van het consortium dat we uiteindelijk zullen kiezen. Een consortium dat de werken sneller kan uitvoeren scoort daar ook punten mee, het is niet alleen de prijs die telt.”

Minder Hinderplan

Ook geeft Struyf mee dat zij veel belang hechten aan het beperken van verkeershinder. “Onze aanbesteding eist dat de bedrijven die meedingen een ‘minder hinderplan’ voorleggen”, klinkt het. “En we stellen minimumeisen, zo moeten drie doorgaande rijstroken open blijven voor het verkeer op de Ring. We eisen ook dat de hoofdverbindingen van de Ring open blijven tijdens de werken.”

De Vlaamse regering zal wanneer het stuk klaar is dertig jaar lang een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding betalen voor het gebruik van dat stuk van de Ring. “Dat we het onderhoud mee hebben opgenomen in de PPS is cruciaal”, zo stelt het kabinet-Peeters. “We hebben veel onderhoudsachterstand moeten wegwerken en willen zo verzekeren dat er voldoende wegonderhoud gebeurt aan de Ring.”

Parallelwegen

Tussen de knooppunten Sint-Stevens-Woluwe en Machelen wordt het doorgaand van het lokaal verkeer gescheiden, doorgaand verkeer krijgt drie rijstroken, de parallelweg twee. Later wordt ook het gedeelte tussen Machelen en Groot-Bijgaarden heringericht, daar gaat het om een verbreding van drie naar vier rijstroken per richting. In tegenstelling tot eerdere plannen komen daar geen parallelwegen.

Volgens Struyf gaat het niet om een pure verbreding van de Ring, maar ook om modernisering, optimalisering en betere inpassing in de omgeving. Als de werken klaar zijn zou er net meer groenruimte over moeten blijven. “Op bepaalde delen zal de Ring iets meer ruimte innemen, maar in totaal wordt er meer oppervlakte onthard. Dat doen we bijvoorbeeld bij het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe, dat veel compacter zal zijn na de herinrichting.”

In de totaalprijs van 3,5 miljard zitten bijvoorbeeld ook de kosten om de negatieve invloed van de Ring te verminderen. “500 miljoen is bestemd voor leefbaarheidsmaatregelen zoals fietsinfrastructuur en het dieper aanleggen van de ring zodat die minder impact heeft”, zo legt Struyf uit.

A201 en Leonardkruispunt

Aan het einde van de komende zomer start de Werkvennootschap met een andere werf, namelijk de heraanleg van de A201 die Brussel met de luchthaven van Zaventem verbindt. Ook het knooppunt met de Ring gaat daarbij volledig op de schop. “Er is een zekere overlap met de herinrichting van de Ring, we verwachten dat de werf aan de A201 zo’n 3,5 jaar zal duren”, klinkt het bij Struyf.

De veelbesproken werken aan de Vierarmentunnel of het Leonardkruispunt horen voor alle duidelijkheid niet bij dit project, dat zijn reguliere renovatiewerken van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , Samenleving , Herinrichting brusselse ring , verbreding Brusselse Ring , Lydia Peeters , de Werkvennootschap , Sint-Stevens-Woluwe , Machelen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni