Kabinet Elke Van den Brandt

Heraanleg op til voor Leopold I-straat in Jette

© BRUZZ
15/04/2024

Urban.brussels heeft een vergunning verleend voor de heraanleg van de Leopold I-straat in Jette. De rijbaan wordt breder en er komen ook een bus- en fietsstrook.

In 2019 werd een eerste mobiliteitsproef uitgevoerd in de Leopold I-straat door de MIVB. Vierendertig parkeerplaatsen werden toen verwijderd om meer plaats te laten voor de gelede bussen van lijn 53. Daarnaast werden onder meer de trottoirs verbreed en nieuwe verkeersdrempels, zebrapaden en paaltjes aangebracht. Dat moest de veiligheid van zwakke weggebruikers verhogen.

Op initiatief van de gemeente werd in 2020 nog een mobiliteitsproef gedaan. De Leopold I-straat werd een voorrangsweg, en enkel bussen en fietsers mochten nog doorrijden vanaf de Charles Woestelaan en de De Smet de Naeyerlaan.

Na een burgerparticipatieproces en een informatievergadering werd in 2022 uiteindelijk een vergunningsaanvraag ingediend bij urban.brussels voor de heraanleg van de Leopold I-straat, tussen de De Smet de Naeyerlaan en de Emile Delvastraat. Die werd recent goedgekeurd, laat het kabinet van mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) zondagavond weten.

Bredere rijbaan

Met de vergunning kan onder meer de rijbaan verbreed worden. Zo kunnen bussen uit tegengestelde richtingen elkaar makkelijker passeren. Er komt een bus- en fietsstrook en er volgen aanpassingen aan de bushaltes zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidsnormen. Voorts worden nog de oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger gemaakt.

Nog op de planning staat de inrichting van een eenrichtingsstraat tussen de Charles Woestelaan en de De Smet de Naeyerlaan. “Dat werd positief geëvalueerd tijdens de mobiliteitsproeven, en is daarom opgenomen in het project”, zegt Nathalie Deswaef (Groen), schepen van Mobiliteit in Jette.

“De reizigers van bus 53 zullen heel wat minuten winnen," zegt Van den Brandt. "En we hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om 60 bomen en groen te planten, en mooi straatmeubilair te plaatsen.”

De planning van de werken is momenteel nog niet concreet. Wellicht zal de werf niet starten voor 2025. De werkzaamheden zouden volgens de eerste schattingen een tweetal jaar in beslag nemen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Jette , Mobiliteit , Elke Van den Brandt , nathalie de swaef

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni