| De Ring rond Brussel ter hoogte van Zaventem.

Stap dichter bij herinrichting van Ring rond Brussel

© Belga - BRUZZ
26/01/2024

De Vlaamse regering heeft vrijdag principieel het licht op groen gezet voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het noordelijke deel van de Ring rond Brussel. Daarmee is een herinrichting van de Ring een stap dichterbij.

De plannen om het noordelijke deel van de Brusselse Ring herin te richten zijn niet nieuw. Vlaanderen wil de R0-Noord naar eigen zeggen verkeersveiliger maken en de leefbaarheid in de omgeving vergroten. In het voorjaar van 2023 liep een openbaar onderzoek over het voorlopige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Daarbij werden ook bezwaren geuit omtrent de stikstofproblematiek, die ervoor zorgden dat de goedkeuring van het GRUP een maand langer op zich liet wachten.

Nu is die principiële goedkeuring er wel. De herinrichting pakt 115 verkeersknelpunten aan. "We houden rekening met een veranderende mobiliteit en zetten resoluut in op duurzame vervoersmodi zoals de fiets en het openbaar vervoer", stelt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). "Zo telt het GRUP 27 comfortabele en veilige verbindingen en oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Het plan is bovendien flexibel, met het oog op innovaties zoals autonome voertuigen en nieuwe vormen van openbaar vervoer."

Ontsnippering natuur tegengaan

Voorts zitten zestig 'ecologische verbindingen' vervat in het GRUP. Een landschapsbrug aan het Laarbeekbos moet ontsnippering van natuur tegengaan. "We pakken de geluidshinder en luchtvervuiling aan en creëren extra groenbuffers en open ruimte", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Nu de principiële goedkeuring van het dossier er is, zal de Vlaamse regering het advies vragen van de Raad van State. Nadien gaat de regering over tot de definitieve vaststelling. Intussen worden de eerste concretere ontwerpen en technische plannen opgemaakt, met het oog op de aanvraag van omgevingsvergunningen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Mobiliteit, Brusselse ring, GRUP, Lydia Peeters, Zuhal Demir, Brussel Kort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni