| Anaïs Sandra Carion, de nieuwe directeur van MAD Brussels.

Kort gesprek

Nieuwe MAD Brussels-directeur: 'We moeten meer contacten leggen met bedrijfswereld'

Bettina Hubo
21/03/2023

Anaïs Sandra Carion (31) is de nieuwe directeur van MAD Brussels, het centrum voor Mode en Design. Eerder werkte ze als designjournalist en deed ze de communicatie voor luxehuis Hermès. “Ik kom uit de privé, mijn aanpak zal anders zijn.”

MAD Brussels ondersteunt ondertussen al dertien jaar jonge Brusselse modeontwerpers en designers. Wat werkt goed, wat kan beter?
Anaïs Sandra Carion:
MAD Brussels moet vooral niet alles willen doen, ook omdat we slechts met 14 mensen zijn. In het verleden waren we met 25. Een duidelijke focus is belangrijk. Die moet liggen op ons mantra ‘we inspire, we connect, we guide’.
Qua inspiratie denk ik dat we goed bezig zijn, onze expo’s werken goed.
De economische begeleiding die MAD biedt, de guidance, wil ik herbekijken. Die kan wellicht efficiënter, bijvoorbeeld door samen te werken met organisaties gespecialiseerd in business- en financiële plannen.
Wat nog ontbreekt bij MAD is netwerking. Modeontwerpers die voor zichzelf beginnen, moeten in contact kunnen komen met verhuurders, met websites via dewelke ze kunnen verkopen. Designers zijn dan weer op zoek naar bedrijven die hun prototypes verder ontwikkelen. Ik wil privébedrijven vinden waar onze ontwerpers mee kunnen samenwerken. Vandaag heeft MAD die contacten niet.

“Brussel is nog altijd rijk aan ontwerpers, maar ze zijn soms te bescheiden”

Anaïs Sandra Carion - directeur MAD Brussels

In de Dansaertwijk, traditioneel een wijk met veel creatievelingen, zitten nog amper ontwerpers. Hoe belangrijk is de Brusselse ontwerperssector vandaag?
Carion:
Brussel is nog altijd rijk aan ontwerpers, mensen die vaak veel aanzien genieten in het buitenland, maar zelf soms iets te bescheiden zijn.
De opeenvolgende mondiale crisissen heeft de sector, met name de starters, zeker geraakt, maar er blijven genoeg ontwerpers over. Ze werken verspreid over het gewest. Crisissen wakkeren de creativiteit trouwens aan.
Je merkt ook dat sommige Brusselse ontwerpers, na een uitstap naar Parijs of een ander buitenland, toch terugkeren naar Brussel, aangetrokken door het multiculturele karakter van de stad en de relatieve betaalbaarheid van de huizen.

Uw twee voorgangsters werden door mensen uit de sector soms bestempeld als ‘politieke benoemingen’. U komt uit de privé.
Carion:
Inderdaad, ik heb geen politieke binding. Ik ben gekozen door een selectiecomité met mensen zowel uit de publieke als uit de privésector. Ze wilden verandering, anders zou ik het niet geworden zijn. Ik zal de aanpak van de privé hanteren, met duidelijke doelstellingen en een strak vijfjarenplan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni