Nina Wennink, leerkracht lerares leraar Nederlands in het Centre d'Education et de Formation en Alternance (CEFA) in Elsene en Schaarbeek
Interactief

Katholiek Onderwijs wil lonen van Brusselse leerkrachten sneller omhoog

MW
© BRUZZ
01/02/2024

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de lonen van de Brusselse leerkrachten sneller doen stijgen. Daarmee wil het jonge krachten langer aan boord houden. Na enkele jaren ruilen die vaak het Brusselse onderwijs in voor een plaats in een Vlaamse school, omdat de werkcontext er bijvoorbeeld minder uitdagend is dan in grootstedelijke context. “Maar dat is nefast voor het leerniveau van de leerlingen,” redeneert het onderwijsnet.

Concreet zou het loon van leerkrachten, leerondersteuners en directies in Brussel jaarlijks worden geïndexeerd, in plaats van tweejaarlijks. Een leerkracht met professionele bachelor en bekwaamheidsattest op zak verdient zo na vier jaar maandelijks 140 euro bruto meer dan een collega in Vlaanderen. Na veertien jaar loopt dat verschil op tot 853 euro. Voor een leerkracht met masterdiploma zijn de verschillen nog groter: 202 euro na vier jaar en 1.207 euro na veertien jaar.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet het voorstel om jonge leerkrachten langer aan boord te houden. “Het Brusselse onderwijs kent gemiddeld meer jonge leraren tussen 26 en 35 jaar dan het Vlaams onderwijs (30,9% versus 24,7%),” weet woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Pieter-Jan Crombez. “Zij ruilen vaak na enkele jaren het Brusselse onderwijs in voor een plaats in een Vlaamse school.”

Risico voor onderwijskwaliteit

Met als gevolg dat het Brusselse onderwijs minder ervaren leerkrachten (46-55 jaar) telt: 19,1 procent tegenover 22,1 procent in Vlaanderen. “En dat vormt een risico voor de onderwijskwaliteit,” stelt Crombez. “De aanwezigheid van ervaren leraren wordt in de wetenschappelijke literatuur gezien als een stimulans voor kwaliteitsvol onderwijs.”

“Het voorstel is een variatie op het pleidooi van de Commissie van Wijzen,” legt Crombez uit. Dat onafhankelijke panel van tien experten, vijf directeurs en evenveel leerkrachten, moest op vraag van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) nadenken over een moderne visie op leraarschap en voorstellen aanreiken om het beroep aantrekkelijker te maken. De Commissie suggereerde in haar rapport eind vorig jaar een arbeidsmarkttoelage voor leraren en ander personeel van scholen met veel zorgbehoevende leerlingen.

Voor elke Brusselse leerkracht

Het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat breder en maakt geen onderscheid tussen de scholen in Brussel. “Omdat de uitdagingen in grootstedelijke context algemeen bekend zijn, vragen we een versnelde loonsverhoging voor elke leraar in het Brusselse onderwijs,” aldus Crombez.

“Er wordt meer gevraagd van leerkrachten in Brussel, dus is het mooi hen voor die extra’s ook meer te vergoeden”

Sabine Verheyden

Directrice Lutgardiscollege Oudergem

De versnelde loonsverhoging komt er in samenspraak met de Brusselse katholieke schoolbesturen en –directies. “Het is soms echt pittig werken voor leerkrachten in Brussel, terwijl ze daar niet meer voor vergoed worden dan hun collega’s die niet in een grootstedelijke context werken,” vertelt Sabine Verheyden, directeur van het Lutgardiscollege in Oudergem.

En dat zorgt soms voor frustraties in de leraarskamer. “Er wordt meer gevraagd van leerkrachten in Brussel, omdat onze leerlingen vaak ook meer noden hebben,” zegt Verheyden. Vooral de diversiteit en meertaligheid op de Brusselse schoolbanken zorgt voor extra uitdagingen. “Veel scholen worden hiermee geconfronteerd, maar ik denk dat de uitdagingen in Brussel nog van een andere orde zijn,” aldus de directrice. “Het zou daarom mooi zijn om leerkrachten in Brussel voor die extra’s ook meer te vergoeden.”

Ervaring opdoen en dan vertrekken

Met het voorstel hoopt ook Verheyden de jonge leerkrachten in Brussel aan boord te houden. "Wij hebben veel jonge leerkrachten, die je goed moet ondersteunen. Dat vraagt middelen en daar zetten we maximaal op in, maar we zien die leerkrachten na drie à vier jaar weer vertrekken. Net wanneer hun competenties sterk verbeterd zijn.”

Veel van hen trekken naar een school in Vlaanderen, omdat de werkcontext er anders is. “Zo’n verhuis is ook vaak verbonden met iemands levensfase. Jonge leerkrachten met kinderen verlaten Brussel om rustiger te gaan wonen en verkiezen dan werk dichter bij huis,” stelt Verheyden vast. Met een financiële stimulans hoopt men die leerkrachten wel aan boord te houden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Onderwijs , Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni