| Studenten van Hogeschool Odisee getuigden eerder ook over moeilijkheden om een stageplaats te vinden.

Petitie tegen verbod op hoofddoek op school: 'Oplossing voor lerarentekort'

Kevin Van den Panhuyzen
© BRUZZ
31/03/2024

Studenten van de lerarenopleiding aan de Erasmushogeschool Brussel hebben een petitie gelanceerd om de hoofddoek algemeen toe te laten op school. “Veel meisjes willen een lerarenopleiding beginnen, maar doen het niet door het hoofddoekenverbod.” Volgens de initiatiefnemers draagt zo'n regel bij tot het lerarentekort.

“Toen mijn coördinator mij wilde voorstellen aan de vakleerkracht op mijn stageschool in Asse, kreeg ik te horen dat ik mijn hoofddoek moet afdoen, om het goede voorbeeld te tonen aan de leerlingen. Ik was in shock.”

Studente aan de Erasmushogeschool Aaliyah Mouloud getuigt over een recente, pijnlijke ervaring als leerkracht in opleiding. Nog voor ze haar stagecontract had ondertekend kreeg ze tijdens een bezoek op school te horen dat haar stageplek geen hoofddoeken tolereert. “Na mijn afspraak met de stagecoördinator moest ik huilen. Ik voelde me beschaamd, alsof ik niets waard was.”

Petitie

Het is een gevoel dat veel andere toekomstige leerkrachten met een hoofddoek zullen herkennen. Samen met een aantal klasgenotes lanceerde Mouloud een petitie waarin ze vragen om hoofddoeken in het Nederlandstalig onderwijs algemeen toe te laten. Die heeft op een maand 2.800 handtekeningen verzameld.

“Geboren en opgegroeid in België, zijn we grootgebracht met de waarden van tolerantie, acceptatie en wederzijds respect. Deze waarden zijn een fundament van onze identiteit, net zoals onze geloofsovertuiging,” staat er in de petitietekst. “Onze diepste wens is om de jongere generatie die lessen over te brengen, maar hoe kunnen we dit doen wanneer leerkrachten (in spe) zelf obstakels worden opgelegd?”

In het gemeenschapsonderwijs geldt een algemeen verbod op alle religieuze en ideologische symbolen. Binnen het vrij onderwijs krijgen scholen zelf de keuze om religieuze tekenen al dan niet toe te laten. Volgens de initiatiefnemers van de petitie is het ontzettend moeilijk om een stageschool te vinden waar ze aan het werk kunnen met hun hoofddoek. “Het is bijna onmogelijk,” aldus Mouloud. “Ik hoor van veel meisjes dat ze aan de lerarenopleiding willen beginnen, maar het niet doen door het hoofddoekenverbod.”

'Beleid versoepelen is niet nodig'

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het onnodig om het beleid rond religieuze symbolen op school te versoepelen en zijn er wel genoeg mogelijkheden. “Wie les wil geven en de hoofddoek absoluut aan wil houden, kan dat vandaag. Zowat de helft van de katholieke scholen laat het vandaag toe,” reageert hij via zijn woordvoerder Michaël Devoldere.

“We gaan scholen in het vrij onderwijs geen verplichtingen opleggen over hun opvoedingsproject. Dat kan grondwettelijk ook niet. Sommige scholen laten het toe, anderen niet, en dat is hun goed recht.” Het hoofddoekenverbod loslaten in het gemeenschapsonderwijs is zeker niet de bedoeling, aldus Weyts. “Het GO! bestaat net omdat de staat daarmee neutraal onderwijs aanbiedt,” zegt Devoldere, “los van elke politieke of religieuze overtuiging.”

Neutraliteit is het argument dat studentes en leerkrachten met een hoofddoek geregeld te horen krijgen bij hun zoektocht naar een stage- of werkplek, maar dat houdt volgens Mouloud geen steek.“Met of zonder hoofddoek zie je dat ik een moslim ben. Dat maakt geen verschil,” vertelt de studente aan de lerarenopleiding. “Voor hen is het een stukje stof, voor mij een groot deel van mijn identiteit.”

Politieke steun

In de politieke wereld kunnen de initiatiefnemers van de petitie rekenen op de steun van Groen. Volgens Vlaams parlementslid Stijn Bex is neutraliteit een vals argument om hoofddoeken te verbieden. “Kijk naar de politie in het Verenigd Koninkrijk. Agenten mogen daar een tulband of een hoofddoek dragen en zijn neutraal. De politiek moet het signaal geven dat iedereen die voor de klas wil staan welkom is,” zegt de Brusselaar. “De mogelijkheden voor leerkrachten met een hoofddoek zijn te beperkt. Er is geen reden om het niet toe te laten. Daarmee kan je deels het lerarentekort aanpakken en je zal meer Brusselaars voor de klas krijgen.”

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst op een mogelijke impact van het hoofddoekenbeleid op het lerarentekort. De koepel zegt geen inhoudelijke problemen te hebben met hoofddoeken in de klas, maar benadrukt dat schoolbesturen vrij zijn daarin keuzes te maken. “Ik ken veel vrouwen met een bachelordiploma – leerkrachten Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen – die nergens aan de slag kunnen,” zegt Mouloud nog. “Ik ga mijn studies afwerken in de hoop dat het hoofddoekenverbod wordt afgeschaft. Zonder mijn hoofddoek ga ik niet werken.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni