20201028 ZOOM BRUSSELSE REGERING

Brusselse regeringsleden zien in OESO-rapport een bevestiging van hun analyse

© Belga
06/02/2024

De Brusselse regeringsleden, die dinsdag in het Brussels Parlement aanwezig waren bij de voorstelling van een OESO-studie naar het Brussels Gewest, zien in de analyse van de internationale instelling een bevestiging van hun analyse over de eigen beleidsdomeinen. Dat blijkt uit de mededeling die ze dinsdagavond verspreidden.

Op vraag van voormalig staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit.brussels) onderzochten deskundigen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wat er beter kan in Brussel.

Ze bestudeerden ruim een jaar de institutionele structuur, de mobiliteit, de financiën en het huisvestingsbeleid in het Gewest en kwamen onder andere tot de conclusie dat Brussel meer moet inzetten op betaalbare huisvesting en dat er een interne staatshervorming moet komen, waarbij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeenten opgaan in het Gewest.

"Deze 'Metropolitan Review' van de OESO legt de vinger op een aantal beleidsuitdagingen die ik en mijn voorganger Pascal Smet al meer dan twee decennia aankaarten. De OESO bevestigt dat de huidige bestuurlijke organisatie een negatieve invloed heeft op de economische groei, de stadsontwikkeling, de bestuurlijke transparantie en efficiëntie, en de financiële draagkracht van ons gewest," reageert staatssecretaris Ans Persoons (Vooruit.brussels) op de OESO-studie die dinsdagnamiddag werd voorgesteld.

Nieuw pact voor Brussel

Er is voor haar nood aan een nieuw pact voor Brussel, "waarbij we onze bestaande structuren zonder oogkleppen in vraag durven stellen." Ze verwijst naar de aanbevelingen: "Het overwegen van een hervormd stadsgewest met lokale districten, het activeren van en investeren in de Metropolitane Gemeenschap, en de dringende nood aan een inclusieve en zachte verdichting van onze stad zijn goede en duidelijke voorbeelden."

Voor minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) bevestigt het OESO-rapport "de onderfinanciering van Brussel, die zowel mijn voorganger Guy Vanhengel als ikzelf al meermaals aan de kaak stelden."

"Misschien is dit rapport wel het duwtje in de rug dat nodig is om het van deze persconferentie naar de politieke agenda te tillen. Als het OESO-rapport de weerklank krijgt die het verdient, ben ik zeker kandidaat om er onbevooroordeeld over te discussiëren," verklaart Gatz.

Betere samenwerking

Minister van Lokale Besturen Bernard Clerfayt (Défi) benadrukt dat het OESO-rapport op de noodzaak wijst van een betere samenwerking tussen de gemeenten en het Gewest, maar ook van een versterking van de financiële middelen van de gemeenten.

"Dat is precies wat ik voor ogen had toen ik R+19 oprichtte, een overlegplatform tussen de gemeenten en het Gewest, en een hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten," aldus Clerfayt, die betreurt dat het verslag geen meer gedetailleerde analyse bevat van het regionale democratische deficit, de toestand van de financiën van het Gewest of de taalkundige beperkingen.

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) stelt vast dat de OESO erkent dat het van vitaal belang is om huishoudens met een laag inkomen toegang te geven tot betaalbare huisvesting. "In het kader van het Noodplan Huisvesting hebben mijn collega Ans Persoons en ik al versnelde procedures ingevoerd voor het afleveren van vergunningen voor de bouw van sociale woningen. We moeten verder en sneller gaan. Ik ben voorstander van één enkele vergunning voor het hele Gewest voor de bouw van sociale woningen, naar het voorbeeld van Hamburg in Duitsland, wat een geharmoniseerde planning in de hele regio mogelijk zou maken," aldus Ben Hamou.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni