Françoise Schepmans (MR) bij de eedaflegging in het Brussels Parlement op 11 juni 2019

| Françoise Schepmans (MR) in het Brussels parlement (archiefbeeld).

Commissie Gelijke Kansen geeft aanzet voor Brussels ouderenbeleid

JP
© BRUZZ
23/04/2024

De commissie Gelijke Kansen van het Brussels parlement heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd die de regering aanspoort om het Brussels seniorenbeleid verder uit te werken. De initiatiefnemers willen onder andere dat er meer oog komt voor leeftijdsdiscriminatie en dat senioren beter vertegenwoordigd worden.

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, vereenzaming, een gebrek aan mogelijkheden om betaalbaar te wonen: Brusselse ouderen lopen tegen heel wat problemen aan. De coronacrisis gaf aanleiding voor de Brusselse MR-parlmentsleden Françoise Schepmans, David Weytsman en David Leisterh om het ontbrekend Brussels seniorenbeleid aan de kaak te stellen.

“Onder het mom van goede bedoelingen zijn tijdens de coronacrisis zaken gebeurd die we kunnen omschrijven als 'leeftijdsdiscriminatie',” klinkt het in de resolutie. De drie herinneren aan de bezoekers van de rusthuizen die moeilijk of zelfs helemaal geen toegang tot de rusthuizen kregen en de manier waarop ouderen 'betuttelend' werden behandeld.

Hoewel de resolutie al twee jaar geleden werd ingediend, werd hij deze dinsdag pas behandeld en goedgekeurd door de leden van de Commissie Gelijke Kansen van het Brussels parlement.

Participatie arbeidsmarkt

In de resolutie gaat het niet alleen om de gezondheidszorg, ook op de arbeidsmarkt kunnen senioren niet altijd participeren. België is geen goede leerling, met een participatiegraad van 54,5 procent voor de 54 – 64-jarigen, tegenover 60,5 procent voor het Europese gemiddelde, zo bleek in 2021 uit de gegevens van Eurostat.

Ouderen zijn volgens de initiatiefnemers ook ondervertegenwoordigd in organen waar ze hun standpunten kunnen vertegenwoordigen, zoals de media. Dat terwijl volgens demografen voorspellen dat de bevolking in 2040 bestaat uit één 67-plusser op elke 2,6 personen.

“Er is heel weinig beleid gemaakt voor deze groep, vergeleken met andere groepen,” zegt Schepmans. Volgens haar is dat wél nodig. “Veel senioren bevinden zich in isolement.”

Grootouderhuizen en zelfredzaamheid

De initiatiefnemers van de resolutie – die nog gestemd zal worden door het Brussels parlement op 2 mei – kijken als voorbeeld naar Canada. “Canada heeft begrepen dat leeftijdsdiscriminatie geen ouderenprobleem is, maar een maatschappelijk probleem en dus een collectieve verantwoordelijkheid,” klinkt het.

De stad Toronto heeft bijvoorbeeld een campagne opgezet om leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden, de provincie Quebec heeft een actieplan voor ouderen op poten gezet met onder meer 'grootouderhuizen'. Dat zijn gemeenschapscentra waar groepen van oudere vrijwilligers zich inzetten voor jongeren en gezinnen en zo hun kennis overdragen.

De initiatiefnemers willen een globaal seniorenbeleid voor Brussel, met daarin oog voor discriminatie op de arbeidsmarkt, intergenerationele initiatieven zoals de grootouderhuizen, maar ook een verbeterde vertegenwoordiging van senioren in ouderenraden op zowel gemeente- als gewestniveau. Ook vragen ze meer statistische gegevens te verzamelen om leeftijdsdiscriminatie beter in kaart te brengen. Tot slot pleiten ze voor een beleid dat autonomie van senioren vooropstelt, zowel in rusthuizen als in de medische sector.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni