'Oud is niet out': CD&V Brussel lanceert ouderenplan

SD
© BRUZZ
27/01/2024

CD&V Brussel legt een pakket maatregelen op tafel om Brussel meer af te stemmen op de noden en bezorgdheden van de oudere inwoners. Daarbij wil de partij inzetten op betere voetpaden, intergenerationeel wonen en een betere dienstverlening. "Brussel moet er niet alleen zijn voor de jonge hippe stadsvogel maar ook voor mensen die ouder willen worden in de stad."

Het maatregelenpakket gaat uit van een zevenpuntenplan. Ten eerste wil de partij leeftijdsdiscriminatie aanpakken, die volgens hen vooral ouderen benadeelt. "Zo wordt een 50-plusser die solliciteert in Europa het hardst gediscrimineerd van alle bevolkingsgroepen", klinkt het. Dat moet worden tegengegaan met onder meer praktijktesten op de arbeidsmarkt en het sensibiliseren van werkgevers over menopauzeklachten. Eveneens moeten 50-plussers en pas gepensioneerde senioren vlotter kunnen zij-instromen als leerkracht.

Ook digitale uitsluiting wil de partij aanpakken door één fysiek overheidsloket en één bankautomaat per wijk te installeren. "Brussel moet een ‘8 tot 80 stad’ worden. Een stad die goed is voor ouderen én jongeren, is een stad die goed is voor iedereen. Daar knelt in Brussel het schoentje", zegt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel.

Daarnaast wil de partij ook "rust in Brussel" brengen voor ouderen, met bijvoorbeeld op 200 meter wandelafstand steeds een zitbank of rusthoek, tuinstraten, publieke barbecueplekken en koelte-eilanden.

Intergenerationeel samenwonen

Om eenzaamheid tegen te gaan wil CD&V jong en oud verbinden, bijvoorbeeld door het project Art.is.t.care, waarbij jonge kunstenaars een tijdelijke residentie vinden in woonzorgcentra en daar samen met de bewoners kunst en cultuur maken.

Maar niet enkel in de kunsten moeten generaties elkaar vinden. CD&V Brussel wil evengoed een eenvoudig wettelijk kader en ondersteuning voor intergenerationeel samenwonen van studenten en senioren.

Mobiliteit

De partij wil bovendien inzetten op openbaar vervoer voor mensen die aan de buitengrenzen van het gewest wonen en focussen op geschikte woningen voor ouderen.

Ten slotte willen de christendemocraten een mobiliteitsbeleid voeren dat wordt opgebouwd rond voetgangers. "36 procent van de Brusselaars geeft aan als belangrijkste verplaatsingsmiddel te voet te gaan. Daarmee staat de voetganger helemaal bovenaan", klinkt het. Zo moeten de trottoirs gerenoveerd en verbreed worden en moeten ook de verkeerslichten aan oversteekplaatsen langer op groen.

"Met deze studiedag willen we vooral aantonen dat ‘oud’ en ‘out’ misschien wel hetzelfde klinken, maar absoluut geen synoniemen van elkaar zijn", zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets. "Hun ervaring en expertise is vaak zelfs van onschatbare waarde."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni