Olivier Maingain (Défi) tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Brusselse regering in juli 2019

| Olivier Maingain (Défi) kwam dinsdag in de pers naar buiten met het nieuws: "Ik ben een klokkenluider," zegt hij daar zelf over.

Na manoeuvre Maingain: stemming Défi-kieslijst moet opnieuw

Jasmijn Post
© BRUZZ - Belga
20/02/2024
Updated: 20/02/2024 16.51u

Olivier Maingain, prominent lid van Défi en voormalig partijvoorzitter, heeft de kabinetschef van de huidige voorzitter François De Smet dinsdag beschuldigd van fraude. Hij beweert dat de kabinetschef zijn bevoegdheden heeft overschreden bij het hertellen van stemmen voor de kieslijst van de partij voor het Brussels Parlement. Maingain drong aan op het ontslag van de kabinetschef, maar daar geeft De Smet geen gehoor aan. Wel zal opnieuw over de kieslijst gestemd worden, zo maakte hij dinsdagmiddag bekend.

In de aanloop naar verkiezingen stellen partijen verkiezingslijsten op die de leden goedkeuren. Tijdens dit proces zou afgelopen zondag volgens Maingain een fraudepoging zijn begaan. Maingain organiseerde dinsdagochtend een persconferentie om de vermeende misstanden aan de pers toe te lichten. De betwiste stemming vond plaats tijdens een Algemene Raad van de partij.

Volgens Olivier Maingain werd de lijst, voorgesteld door de kiescommissie van de partij onder voorzitterschap van oud-minister Didier Gosuin, in een tweede ronde met de vereiste meerderheid goedgekeurd - 60 procent van de stemmen plus één stem. Er waren 84 stemmen voor, 54 tegen en één ongeldige of blanco stem.

"Tot mijn verbazing zag ik dat Défi niet onmiddellijk de uitslag heeft gecommuniceerd met de pers, zoals gebruikelijk is," aldus Maingain. Nog opmerkelijker is dat maandag uit een nieuwe telling een andere uitslag volgde. Bij de nieuwe telling zouden er tien ja-stemmen minder zijn geweest en tien nee-stemmen meer, waardoor de vereiste meerderheid van 60 procent niet langer behaald werd.

Maingain twijfelt naar eigen zeggen geen moment aan de eerlijkheid van de verkiezingscommissie, noch aan Didier Gosuin, die de stemmen heeft geteld. Volgens Olivier Maingain heeft de kabinetschef van François De Smet de stembiljetten meegenomen in een niet-verzegelde omslag. "Hij heeft ze de volgende middag opnieuw geteld. Waarom heeft hij dat gedaan? Normaal gesproken is de envelop definitief gesloten," zegt Maingain. "Ik heb dit nog nooit in de geschiedenis van de partij meegemaakt. Dit is een onacceptabele poging tot vervalsing."

Onmiddellijk ontslag

Maingain benadrukt dat hij zelf niet per se voorstander was van de lijsten zoals ze werden ingediend. Toch stelt hij vast dat er een meerderheid voor was, en dat de stemming dus moet worden uitgevoerd. "Het resultaat is drie keer gecontroleerd. Deze manoeuvre is onaanvaardbaar. Ik heb in mijn carrière nog nooit zoiets gezien."

Maingain eiste dinsdag het ontslag van de kabinetschef. "Ik vraag dat François De Smet zijn kabinetschef onmiddellijk ontslaat. Als hij dat niet doet, loopt hij het risico dat hijzelf in opspraak komt. Een voorzitter die zo'n vuile streek door de vingers zou zien, brengt zichzelf in gevaar. Als François De Smet werkt op basis van de eerlijkheid die het kenmerk is van onze partij, zal ik met hem blijven samenwerken. Je kunt geen zwarte schapen in je partij hebben," aldus nog de oud-voorzitter.

Didier Gosuin, voorzitter van het verkiezingscomité, riep na de persconferentie op tot kalmte: "Het klopt dat er een probleem is, maar we zullen het behandelen tijdens de volgende Algemene Raad," verklaarde hij. Als reactie op de vraag hoe het misverstand is ontstaan, zei hij aan BX1: "Het is mogelijk dat er na negen uur debatteren een probleem is ontstaan tijdens het tellen." Gosuin betreurt dat Maingain het via de pers heeft gespeeld. "Laten we redelijk blijven, in het belang van de partij," verzoekt hij.

Opnieuw stemmen

De telling van de stemmen op de Défi-lijst voor het Brussels parlement werd ontsierd door een "manifeste materiële fout," zei Défi-voorzitter François De Smet dinsdagmiddag in reactie op de beschuldigingen.

In zijn toespraak tot de pers op het hoofdkwartier van de partij kondigde hij aan dat er binnenkort een nieuwe Algemene Raad zal worden bijeengeroepen om opnieuw te stemmen over het lijstvoorstel dat zondag werd aangenomen.

De Smet heeft ook duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is in te gaan op de vraag om de kabinetschef te ontslaan. Volgens De Smet heeft zijn stafchef de envelop met de stembiljetten geopend om de notulen van de vergadering van de Algemene Raad op te stellen. Hij bracht de autoriteiten onmiddellijk op de hoogte van wat hij had opgemerkt. Ook De Smet riep Maingain op om zijn kalmte te hervinden en het algemeen belang van de partij voorop te stellen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni