Politieke week over de malaise bij Vivaqua: 'Oplossing nog niet in zicht'

© BRUZZ
19/01/2024

Facturen die te laat aankomen, een stevige schuldenberg en onderinvesteringen in het rioolnetwerk: na een artikel in de Standaard werd nog maar eens duidelijk hoe slecht het gesteld is met de Brusselse waterbeheerder Vivaqua. "Dat zie je ook in de stad, waar we regelmatig te maken krijgen met zinkgaten", merkt Steven Van Garsse op, chef politiek bij BRUZZ.

Het nieuws leidde tot heel wat politieke reacties. "Oppositiepartijen N-VA en MR zijn al langer met het dossier bezig. Maar nieuw is dat ook de meerderheidspartijen uit hun schulp komen. Ze lijken nu toch te beseffen dat er iets moet veranderen", legt Van Garsse uit.

Vanuit meerdere hoeken wordt voorgesteld om de bevoegdheid over Vivaqua over te hevelen van de gemeenten naar het Brussels Gewest. "Dat heeft tal van voordelen, zoals meer transparantie en een betere controle. En met Hydria is er al een gewestelijk waterorganisme. Beide diensten kunnen samengevoegd worden."

De kwestie brengt Brussels minister Alain Maron (Ecolo), bevoegd voor Waterbeheer, in een lastig parket. "Hij heeft geen inbreng in het intern bestuur van Vivaqua. Maron kan dus niet anders dan zeggen dat hij niet verantwoordelijk is, wat natuurlijk geen mooi beeld schept."

Schuldenberg

En niet iedereen is enthousiast over het voorstel. Zo vreest DéFI dat door de overheveling het gewest ook andere gemeentelijke bevoegdheden zal overnemen.

Vivaqua vraagt nu een jaarlijkse dotatie van 50 miljoen euro op jaarbasis aan het Brussels Gewest. “Bij Ecolo en Groen groeit de bereidheid om extra middelen te geven. Maar daar moet ook meer inspraak van het gewest tegenover staan. Die discussie mogen we de komende maanden verwachten."

Daarnaast rijst ook de vraag wat er met de schuldenberg van 1 miljard euro zal gebeuren. Het Brussels Gewest kampt nu al met een begrotingsgat van 14 miljard euro. "Waarschijnlijk zal er eerst een herstructurering moeten komen bij Vivaqua. Daar loopt nu een studie over."

Een definitieve oplossing is nog niet aan de orde. "Maar het is wel een eerste keer dat aan de Franstalige kant erkend wordt dat de gemeenten het niet alleen kunnen bolwerken."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni