Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort.)

Staatssecretaris Ben Hamou over prijs aan imam: 'Ik stond voor voldongen feit'

Emmanuel Vanbrussel
© BRUZZ
23/02/2024

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) zegt dat ze "misleid" en in snelheid genomen werd, waardoor ze - tegen haar principes in - de imam huldigde die op 13 januari de Koran citeerde op spreekgestoelte van het Brussels parlement. "Ik betreur en veroordeel de beslissing van de vereniging om hem een prijs uit te reiken", verklaarde ze vrijdag.

Het Brussels parlement hield vrijdagnamiddag een actualiteitsdebat over het incident rond de Pakistaanse imam Muhammad Ansar Butt, die op 13 januari een soera had gereciteerd op het spreekgestoelte van het parlement. Dat wordt door vrijwel alle partijen als een flagrante schending van de scheiding tussen kerk en staat gezien.

De focus van het debat lag op de prijs die de staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) tijdens dat event aan de imam gaf, in naam van de vzw Friends of Brussels. Die organisatie hield het event (circa honderd deelnemers) in het halfrond op uitnodiging van parlementslid Hasan Koyuncu, een partijgenoot van Ben Hamou.

Volgens Ben Hamou werd haar vooraf gezegd dat Friends of Brussels inwoners van buitenlandse afkomst huldigen die zich goed geïntegreerd hebben in de Brusselse samenleving.

Groot was haar verrassing toen ze gevraagd werd om de eerste medaille uit te reiken aan de imam die enkele momenten eerder op het politieke podium uit de Koran citeerde. Ben Hamou had bij die recitatie nog het halfrond verlaten, omdat ze zich "zowel inhoudelijk als fysiek ervan wou distantiëren".

'Voldongen feit'

Maar waarom heeft ze de imam daarna, in naam van de vzw, toch die onderscheiding gegeven? Ben Hamou liet in haar reconstructie uitschijnen dat ze in snelheid genomen was en daardoor de verkeerde beslissing nam. Ze voelde naar eigen zeggen ook de druk van een bomvol halfrond. "Ik stond voor een voldongen feit en heb hem de medaille gegeven. Dat alles gebeurde in enkele seconden. Ik betreur en veroordeel de beslissing van de vereniging om hem een prijs uit te reiken", verklaarde ze vrijdag.

Ze benadrukte dat die prijs geen officiële of protocollaire waarde had. Maar verscheidene fractieleiders wezen erop dat de geste van de staatssecretaris de ceremonie hoe dan ook een zeker cachet gaf en zo de onderscheiding voor de imam legitimeerde.

"Ik werd misleid", verklaarde Ben Hamou, die benadrukte "feministe en seculier" te zijn. Ze verklaarde nog dat ze achteraf bij de organisatie erop aandrong om geen beelden van de uitreiking te verspreiden via sociale media.

Ahidar

Nog dit: het citeren uit de Koran op het spreekgestoelte werd vrijdag opnieuw door bijna alle fractieleiders veroordeeld. Een opvallende uitzondering was Fouad Ahidar, die recentelijk zijn eigen partij lanceerde. Hij vindt dat de hele zaak overroepen wordt en heeft er geen probleem mee dat "een eenvoudige en welwillende imam" op het spreekgestoelte citeerde uit de Koran.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni