Valentine Delwart, schepen in Ukkel (MR)

| Valentine Delwart, schepen in Ukkel (MR.)

Ukkelse schepen van Financiën moet 160.000 euro loon terugbetalen na fout in aangifte

NLS, SVG
© BRUZZ
18/03/2024

De Ukkelse schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) moet 160.000 euro terugbetalen omdat ze de toegelaten inkomenslimiet voor publieke mandaten heeft overschreden. Burgerbeweging Transparencia ontdekte de zaak, die teruggaat tot 2018. Delwart bekleedt naast haar schepenambt nog andere betaalde publieke mandaten.

Naast een functie als schepen in Ukkel, zetelt Delwart in de raad van bestuur bij Fluxys en is ze secretaris-generaal bij Mouvement Réformateur (MR).

Volgens La Dernière Heure, die zich baseert op cijfers van Transparancia, verdient ze zo jaarlijks iets meer dan 230.000 euro bruto. Maar volgens een ordonnantie van het Brussels Gewest uit 2017, overschrijdt dat bedrag de toegelaten inkomstenlimiet die politici mogen ontvangen uit publieke mandaten.

Dat plafond ligt op 150 procent van het jaarlijkse brutoloon van een parlementslid, ongeveer een 190.000 euro. Wordt dat bedrag overschreden, moet het loon als schepen normaal gezien bijgesteld worden om onder de limiet te blijven. Dat gebeurde niet.

Privé-activiteit?

Volgens Delwart bestond er een onduidelijkheid over haar mandaat als secretaris-generaal bij MR. Dat werd, foutief, gerekend als privé-activiteit. En in dat geval is de ordonnantie niet van toepassing.

"Het was niet geheel duidelijk of die functie telde als privé-activiteit of publiek”, legt Delwart uit. "Die kwestie heb ik in juli vorig jaar zelf voorgelegd aan de dienst Transparantie van het parlement."

Het is nochtans de burgerbeweging Transparancia die de zaak aan het licht bracht, onder meer op LN24 enkele weken geleden. "We hebben ontdekt dat haar salaris als secretaris-generaal bij de MR door de Kamer wordt betaald. Dat staat zwart op wit op het document dat wij hebben," zegt Claude Archer van Transparencia.

Volgens Claude Archer gaat dit om valsheid in geschrifte, omdat ze in haar aangifte heeft laten uitschijnen dat de MR, een privé-organisatie, haar salaris uitkeerde, en niet de Kamer. Daardoor kon ze makkelijker boven het wettelijk plafond gaan.

Met terugwerkende kracht

Schepen Valentine Delwart heeft intussen in La Dernière Heure toegegeven dat haar mandaat als secretaris-generaal bij de MR een door een publieke overheid betaald mandaat is.

De fout gaat terug tot 2018. Volgens Transparancia zou de schepen, met terugwerkende kracht, zo'n 160.000 euro moeten terugbetalen.

Op dat bedrag wil Delwart voorlopig niet ingaan. "Momenteel wordt gewerkt aan een plan tot rechtzetting, zowel op vlak van terugbetaling aan de gemeente als bij de belastingen. De berekeningen van de precieze bedragen zijn aan de gang, en worden de komende weken verwacht."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni