| Regisseur Liévin Chemin van het Centre Vidéo de Bruxelles

Kort gesprek

Regisseur Liévin Chemin: ‘Op het Liedtsplein ontmoeten mensen elkaar nog op café’

Anke Dirix
© BRUZZ
18/11/2022

De werken voor metro 3 zullen een grote impact hebben op de wijk rond het Liedtsplein. Het Centre Vidéo de Bruxelles maakte er samen met buurtbewoners een film over. Regisseur Liévin Chemin vertelt.

Wat maakt van het Liedtsplein zo’n belangrijke plek?
Liévin Chemin: Het is een knooppunt van passanten en verkeer, maar ook een belangrijke ontmoetingsplaats. Er zijn in Brussel veel mensen die in isolement leven, maar op het Liedtsplein ontmoeten mensen elkaar nog op café of bij een van de lokale handelaars. Voor hen zijn die interacties heel erg waardevol.
Brussel is kosmopolitisch op alle sociale niveaus en dat creëert een unieke sfeer die je op het Liedtsplein heel duidelijk kunt ervaren. Het is iets geks, iets immaterieels, mensen komen speciaal daarvoor naar hier. Maar met werken zoals deze, waarbij men een wijk volledig wil veranderen zonder te luisteren naar de bewoners, dreigen we die hele vibe te verliezen. Als we niet oppassen en als elk klein café verdwijnt, dan zal die hele atmosfeer verdwijnen en alle interacties die daarmee gepaard gaan.

De documentaire heet Mais qui veut changer Liedts? Wat is volgens u het antwoord op die vraag?
Chemin:
Het Liedtsplein ondergaat een transformatie in opdracht van een federaal overheidsagentschap met een federale agenda. Met de Brusselse agenda wordt amper of geen rekening gehouden. Het is een project dat wordt opgelegd aan de kleinere gemeenschappen en gemeenten, zonder hen erbij te betrekken.
In de documentaire stellen we ons de vraag hoe ingenieurs een hele wijk kunnen hervormen, zonder de wijk echt te kennen. Stadsplanning moet gebeuren in samenspraak met de bewoners van de wijken, met democratische stemmen. De mensen die in deze wijken wonen, hebben oplossingen in handen. Ze zijn er iedere dag, ze kennen het terrein door en door. Dus waarom wordt er niet naar hen geluisterd?

“Hoe kunnen ingenieurs een hele wijk hervormen, zonder die te kennen?”

Zijn de werken voor de metrolijn al aan de gang?
Chemin: Nee, ik verwacht niet dat ze daar voor de verkiezingen in 2024 mee zullen beginnen. Maar er zijn al jaren voorbereidende werken aan de gang: Sibelga, Vivaqua, de MIVB ... Veel buurtbewoners kunnen maar moeilijk begrijpen waarom men keer op keer dezelfde wijken volledig openbreekt, terwijl de ‘echte werken’ nog niet eens van start zijn gegaan.

Mais qui veut changer Liedts?’ gaat op woensdag 22 november in première in gemeenschapscentrum de Kriekelaar in Schaarbeek. Reserveer gratis tickets via reservations@cvb.be

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni