Rekenhof: 'Grove nalatigheden bij brandweer'

© RVE
| De brandweer handelt niet volgens het boekje bij openbare aanbestedingen, stelt het Rekenhof.
Updated: 09-01-2018 - 12:47

Auditeurs van het Rekenhof kwamen in het Brussels parlement tekst en uitleg geven bij hun doorlichting van de brandweer. Dat rapport getuigt volgens hen van “grove nalatigheden” bij de brandweer, maar niet van fraude. Al durven ze dat laatste ook niet uitsluiten.

De auditeurs van het Rekenhof verklaarden bij aanvang van de hoorzitting "weinig te vertellen te hebben, want alles stond reeds te lezen in het rapport." Eind vorig jaar was daaruit gebleken dat de Brusselse brandweer bij de aankoop van onder meer materiaal of verzekeringen niet steeds de correcte procedures van openbare aanbestedingen volgt.

Ondanks "weinig te vertellen te hebben" waren de aanwezige auditeurs in het parlement bijzonder kritisch voor de gang van zaken bij de brandweer, met name voor de controle op openbare aanbestedingen - of het gebrek daaraan. Zij spraken van "grove nalatigheden."

Favoritisme

Verschillende parlementsleden stelden zich daarop vragen over de gangbare cultuur bij de brandweer, en of die niet getuigt van een zeker “laksisme” of “favoritisme” bij de aanbestedingen.

Zo ver wilden de auditeurs in ieder geval niet gaan. Ze ontkennen evenwel niet dat hun samenwerking en communicatie met individuele brandweerlui moeilijk verliep. Eén persoon, bevoegd voor openbare aanbestedingen, weigerde de auditeurs van het Rekenhof zelfs te ontmoeten.

'U weet hoe brandweerlui zijn'

Maar of er ook sprake is van fraude of kwade wil, zoals sommige politici vermoeden? Dat kan het Rekenhof bevestigen, noch ontkrachten.

“U weet hoe brandweerlui zijn,” zei één van hen. “Zij riskeren hun leven om dat van anderen te redden, en zijn trots op hun werk. Wanneer er dan plots twee mannen van het Rekenhof verschijnen om hen lastig te vallen over administratieve kwesties, durven zij al eens dwars te gaan liggen."

"Wij kunnen mensen niet dwingen om met ons te praten," besloten de auditeurs.

Schandaal te veel

Volgende week nodigt de commissie Binnenlandse Zaken ook de huidige en toenmalige directieleden van de brandweer uit voor een hoorzitting. Of zij even spraakzaam zullen zijn, valt nog af te wachten.

Het parlement kan niemand verplichten op te dagen voor een hoorzitting of op hun vragen te antwoorden. Dat kan enkel binnen een onderzoekscommissie, zoals die er vorig jaar nog kwam naar het Samusocialschandaal. Maar momenteel bestaat daar geen meerderheid voor.

Rotte appels

Vlaams Belang roept bevoegd staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi) ondertussen op alle dossiers waar sprake is van mogelijke overtredingen van de wet op openbare aanbestedingen over te dragen aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) binnen de federale politie.

Eerder verklaarde de partij zich samen met de N-VA nog voorstander van de oprichting van een onderzoekscommissie naar de kwestie. Maar de twee partijen stonden toen alleen met die eis.

"Het is belangrijk dat de Augiasstallen bij de Brusselse brandweer worden uitgemest," zegt Vlaams Belang-fractieleider Dominiek Lootens. "Niet alleen om tot een betere werking van de dienst te komen, maar ook om ervoor te zorgen dat de gewone brandweerman niet de smet moet dragen die enkele rotte appels hebben veroorzaakt."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?