Aanpak wildparkeren 'moet strenger': 'Vaak één van de oorzaken bij een verkeersongeluk'

Jasmijn Post
© BRUZZ
15/03/2024
Updated: 15/03/2024 19.12u

Wildparkeren zorgt, zoals veel voetgangers en fietsers wel weten, regelmatig voor gevaarlijke situaties. Neem bijvoorbeeld de Alsembergsesteenweg in Ukkel, waar geparkeerde auto's op de trottoirs en naast de zebrapaden het zicht belemmeren. Actiegroep Heroes for Zero meent dat er strenger opgetreden zou moeten worden tegen foutparkeerders. Maar op welke manier? Schaarbeeks gemeenteraadslid Anton Schuurmans (CD&V) komt deze week met een innovatief voorstel.


Naast het zebrapad in de Alsembergsesteenweg in Ukkel staat een auto geparkeerd. Een moeder met kind op de arm steekt over. Ziet de automobilist die aankomt haar? Omdat ze achter die auto zo slecht te zien is, is naast een zebrapad parkeren verboden.

De Alsembergsesteenweg werd van gevel tot gevel heraangelegd in rode steen. Het hoogteverschil tussen straat en stoep viel weg, de blauwe stenen geven aan waar automobilisten nog mogen parkeren. Tussen Globe en de Asselbergstraat zijn 69 parkeerplaatsen geschrapt, maar niet iedereen gedraagt zich naar de nieuwe regels.

"Wildparkeren gebeurt hier de hele tijd, elke dag," verzucht Harold Habousha, coördinator van Heroes for Zero, de Brusselse actiegroep voor meer verkeersveiligheid. In de maand februari maakte de Ukkelse afdeling van het collectief foto’s van wildparkeerders om het probleem aan de kaak te stellen, naar voorbeeld van de actiegroep in Sint-Joost-ten-Node in 2020. Volgens hen is de Alsembergsesteenweg trouwens maar één van de pijnpunten in Ukkel.

123b7c41-collageuccle2.jpg

| Het Ukkelse collectief voor verkeersveiligheid maakte een collectie van honderd foto's.

Ukkel staat niet alleen

Ook in Schaarbeek maakt gemeenteraadslid Anton Schuurmans (CD&V) zich zorgen over wildparkeren. "Foutparkeerders sanctioneren lijkt geen prioriteit te zijn geweest de voorbije twee jaar," stelt hij vast. In Schaarbeek, de op één na grootste gemeente van het Gewest, werden in 2020 nog 20.000 parkeerinbreuken vastgesteld. In 2022 waren dat nog maar een kleine negenduizend, zo blijkt uit de cijfers van de federale politie.

Ter vergelijking: in de grootste gemeente van het Gewest, Brussel Stad, stelde de politie zo'n 70.000 parkeerinbreuken vast in 2020. In 2022 gaat het om ruim 86.000 overtredingen. Het verschil tussen de twee gemeentes is enorm en volgens Schuurmans "onbegrijpelijk, als je ziet hoe groot het probleem is". Net als in Ukkel staan er in Schaarbeek regelmatig auto's naast voetpaden en op de trottoirs.

'Foutparkeerders sanctioneren lijkt geen prioriteit te zijn geweest de voorbije twee jaar'

Anton Schuurmans (CD&V), Schaarbeeks gemeenteraadslid

Brussel Kiest 2018 Schaarbeek CD&V Anton Schuurmans lg

De tendens om de laatste jaren steeds minder inbreuken vast te stellen, geldt niet alleen voor Schaarbeek en de rest van de politiezone Noord. Ook in de rest van Brussel zien we eenzelfde beweging. Ook de statistieken van parkeerovertredingen in de politiezones Marlow, West en Montgomery laten een dalende lijn zien. Enkel in de zones Zuid en Brussel Hoofdstad/Elsene zit het aantal sancties in de lift.

Hoe komt dat? Als voorbeeld gaan we opnieuw naar Schaarbeek: daar is in coronajaren 2020 en 2021 proactief gewerkt op verkeersovertredingen. Dat kon toen vanwege "relatieve kalmte" in de periode van de lockdowns, zo verklaart de gemeente. De jaren na corona hervat de politie het normale werk, waarbij veel aandacht en mankracht naar de Noordwijk gaat.

Bekijk hier de cijfers van het aantal parkeerovertredingen in de gemeentes Ukkel, Schaarbeek en Brussel Stad (bron: federale politie).

'Speelde een factor in dood Mehdi Bouda'

Volgens Heroes for Zero mogen we wildparkeren, ook wanneer andere criminele feiten aandacht vragen, niet uit het oog verliezen. "Wildparken is zelden de hoofdreden, maar wel vaak een bijkomende reden van een ongeluk," verklaart Pieter Fannes. "Denk aan de dood van Mehdi Bouda, daar speelden meerdere factoren mee: hij liep door het rood, de politie reed te hard en er stond ook een camionette naast het zebrapad, waardoor de agenten hem niet goed zagen."

Toeval of niet, in de jaren 2020 en 2021 waren er relatief weinig verkeersdoden in Brussel. 2022 is dan weer het slechtste jaar in tien jaar, qua aantal dodelijke of zwaargewonde verkeersslachtoffers. "De cijfers tonen waarom inzetten op verkeersveiligheid én op handhaving zo cruciaal is," zegt Schuurmans.

Om wildparkeren tegen te gaan, zijn twee zaken heel belangrijk, volgens Heroes for Zero. Enerzijds kan een overheid ingrijpen in de infrastructuur, bijvoorbeeld door paaltjes te plaatsen. Die maken het fysiek onmogelijk om te parkeren op plekken waar dat niet mag.

Anderzijds zouden politiediensten en gemeentes er een prioriteit van moeten maken: "Toegegeven, Brussel-Noord en de Noordwijk zijn een uitdaging voor de politiezone," zegt Fannes. "Maar er zijn ook uitdagingen in de zone Brussel-Hoofdstad Elsene, denk aan het grote aantal demonstraties. Toch slaagt de politie er daar wel in om het parkeerbeleid te handhaven."

"Wildparken is zelden de hoofdreden, maar wel vaak een bijkomende reden van een ongeluk"

Pieter Fannes, Heroes for Zero

Burgerbeweging 1030/0 uit Schaarbeek: Pieter Fannes

GAS-boetes en bloembakken

Op vlak van politiecontroles stelt het Schaarbeeks gemeenteraadslid Schuurmans deze week een mogelijke oplossing voor. In een schriftelijke vraag stelt hij voor om GAS-boetes te laten uitschrijven door parkeer- en gemeenschapswachten om zo de werklast van de politie te verminderen. De opbrengst van die boetes kan volgens hem integraal gaan naar de uitvoering van een nieuw gemeentelijk plan voor verkeersveiligheid.

Of dat zal lukken, is niet duidelijk, de Schaarbeekse meerderheid werkt nog aan een antwoord. Ook is niet zeker of het technisch haalbaar is. "Parking.brussels heeft al enkele medewerkers opgeleid voor het uitdelen van GAS-boetes," laat woordvoerster Sara Jasmes weten. "Maar er is verder nog niets concreet." Het agentschap heeft wel een studie laten uitvoeren naar de mogelijkheden, maar beslissingen zijn nog niet genomen.

Voor Ukkel heeft de woordvoerder van minister Elke Van den Brandt (Groen) beter nieuws: daar is al nagedacht over de Alsembergsesteenweg. Er komen fietsnietjes en meer bloembakken om duidelijk te maken waar je wel of niet mag parkeren. "Een kwestie van weken voordat ze er staan," klinkt het op het kabinet.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Schaarbeek , Sint-Joost-ten-Node , Ukkel , Samenleving , verkeersveiligheid , heroes for zero

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni