| “Er kan geen strijd tegen racisme zijn zonder strijd tegen islamofobie," zegt Brussels parlementslid Farida Tahar. Hier op de foto: de Gentsesteenweg op een autovrije dag.

Adviesraad tegen racisme start 'zonder vertegenwoordigers van strijd tegen islamofobie'

Jasmijn Post
© BRUZZ
09/02/2024

De Adviesraad voor de uitbanning van racisme is deze week officieel van start gegaan. Opvallend: de organisatie Collectif pour l'Inclusion et contre l'Islamophobie en Belgique (CIIB) maakt er geen deel van uit, voetbalclub Union Saint-Gilloise wél. "We roepen staatssecrataris Nawal Ben Hamou (PS) op om deze beslissing te heroverwegen," klinkt het bij het CIIB.

De ‘Adviesraad voor de uitbanning van racisme’ kwam tot stand onder staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS). Elf organisaties adviseren gedurende een periode van vijf jaar de Brusselse- en andere regeringen over racisme en discriminatie.

Deze week werden de deelnemende leden bekendgemaakt. Opvallend: daar is het Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie niet bij. Tot teleurstelling van de in Brussel gevestigde organisatie, die al jaren pleit voor inclusie van gesluierde moslima’s in het onderwijs en op de werkvloer, en klachten verzamelt over islamofobie. Het CIIB werkt samen met Gelijkekansencentrum Unia om ze te verwerken.

Er is geen vertegenwoordiger van de strijd tegen islamofobie gekozen in de Adviesraad, terwijl er wél een organisatie zetelt die gespecialiseerd is in antisemitisme: het Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind, zo klinkt het.

"We roepen mevrouw Nawal Ben Hamou op om deze beslissing te heroverwegen, aangezien ze bijdraagt aan het onzichtbaar maken van de gevaren van islamofobie in onze samenleving," aldus CIIB-voorzitter Mustapha Chairi. Het is volgens hem essentieel dat alle betrokken belanghebbenden zelf meedenken over inspanningen om racisme te bestrijden en inclusie te bevorderen.

Het CIIB vraagt dan ook om een verklaring van die keuze om hun kandidatuur af te wijzen. "De beslissing is niet gemotiveerd en getuigt van weinig transparantie", klinkt het. "Dat is niet alleen onaanvaardbaar, maar ook in strijd met de fundamentele principes van diversiteit en inclusie die de adviesraad hoort te vertegenwoordigen en te verdedigen."

'Geen strijd zonder racisme zonder strijd tegen islamofobie'

Daar haakt Brussels parlementslid Farida Tahar (Ecolo) vrijdag op aan in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. "Er kan geen strijd tegen racisme zijn zonder strijd tegen islamofobie," zegt ze. "Net zoals er geen anti-rastische strijd is zonder antisemitisme, romafobie of afrofobie. Toch is islamofobie de grote afwezige in de raad," stelt ze vast.

De politica noemt het onbreken van het CIIB een gemis in een stad als Brussel, waar een groot deel van de bevolking islamitisch is, met wortels in Marokko of Turkije. "Welk signaal wil je geven aan de kleinkinderen van de mensen die hierheen zijn gekomen om het land op te bouwen?"

Ook Brussels parlementslid Fouad Ahidar (Team Fouad Ahidar) heeft vragen bij het ontbreken van het CIIB in de raad. Hij wil weten hoe de selectieprocedure is opgesteld en is verbaasd dat "de organisatie die dag en nacht bezig is met islamofobie, niet is gekozen," betreurt hij. Dat terwijl "islamofobie aanwezig is in ons gewest," zo stelt hij. "We hebben die mensen broodnodig om een verschil te maken."

'Islamofobie is belangrijk thema voor de raad'

Ben Hamou reageert dat islamofobie wel degelijk een belangrijk thema is voor de raad. Islamofobie zal volgens haar kabinet voldoende aandacht krijgen via andere geselecteerde partners, zoals MRAX, die zich inzet voor een pluralistische samenleving en strijdt tegen racisme, antisemitisme en xenofobie. LVEL, een ander lid, zet zich in voor een inclusieve samenleving. Ook Bepax, een organisatie voor levenslang leren die burgers en politici bewust maakt van de problemen rond racisme en discriminatie, zal het onderwerp behandelen.

De overige deelnemers richten zich op interculturele uitwisseling (ESMA Carrefour des cultures), samenlevingsopbouw met romawerking (Le Foyer), diversiteit en inclusie (CBAI), alfabetisering (Lire & Ecrire), seksegelijkheid (Garance) en koloniale herinnering en antidiscriminatie (Les Amis du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations).

Een laatste en opvallende deelnemer in de lijst is voetbalclub Royale Union Saint-Gilloise. "Er werd gezocht naar een evenwicht op het vlak van taal, thema en aanvullende benaderingen van antiracisme," klinkt de verklaring voor die keuze op het kabinet Ben Hamou. Daarnaast werd gestreefd naar een balans tussen gevestigde organisaties en kleinere organisaties die wel grote trends vertegenwoordigen, denk bijvoorbeeld aan racisme in de sport.

De leden van de raad blijven vijf jaar in functie, daarna kunnen nieuwe leden gekozen worden. Hun mandaat kan verlengd worden.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni