BRUZZGuide-cafe-JHTONGELUK 1

Jeugdhuis Tongeluk is weer open.

Akkoord met gemeente Ganshoren: jeugdhuis Tongeluk weer open

Bettina Hubo
03/06/2024

Jeugdhuis Tongeluk in Ganshoren is weer open. De gemeente Ganshoren ondertekende een huurcontract met Entree, de vzw die de jeugdhuizen ondersteunt, en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Radiopresentator Gunnar belt met Amber Holvoet van Entree en ondersteuner bij Tongeluk.

Het Nederlandstalige jeugdhuis Tongeluk, aan het kerkhof in de Bosstraat, is sinds begin deze eeuw een begrip in Ganshoren en omstreken. Vele Brusselaars waren er kind aan huis tijdens hun jeugd.

Vorig jaar liep een en ander uit de hand. Er waren klachten over ontspoorde feestjes, verdeling van drugs en vuiloverlast. In november besliste de gemeente, die eigenaar is van het gebouw, om het huurcontract dat in 2000 afgesloten werd met de vzw Tongeluk per direct stop te zetten. “De jongeren konden de sturing van de vzw niet aan,” zegt Philippe Beghin, schepen van Nederlandstalige jeugd (ProGanshoren).

Omdat velen de sluiting van het jeugdhuis betreurden, onderzocht het kabinet van Ans Persoons (Vooruit.brussels), VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd, op welke manier een doorstart mogelijk zou zijn. De gemeente wilde niet meer dat het beheer uitsluitend aan jongeren zou overgelaten worden. Daarom werd aan de gemeente voorgesteld om een contract te sluiten met de vzw Entree, de koepelorganisatie die de Brusselse jeugdhuizen ondersteunt, en met de VGC zelf, die een oogje in het zeil zal houden en zo nodig zal optreden als bemiddelaar.

Vzw Tongeluk ontbonden

Eind vorige week verklaarde het Ganshorense gemeentebestuur zich akkoord met deze constructie. “We hebben nu dus een contract, niet meer met de jongeren van Tongeluk, maar met de vzw Entree, die gecontroleerd wordt door de VGC,” aldus Beghin. “Het is niet meer de gemeente die alles moet controleren.”

Het contract ging in per 1 juni. “Officieel is het jeugdhuis open,” zegt Beghin. “Maar de examens staan voor de deur, wellicht zal de echte werking pas begin september hervatten.” In het jeugdhuis wordt intussen de laatste hand gelegd aan renovatiewerken. Beghin: “De VGC heeft meteen flink geïnvesteerd. Het sanitair is vernieuwd, de elektriciteit werd hersteld en alles is geschilderd.”

De vzw Tongeluk wordt volgens Beghin ontbonden. “De jongeren zullen wel de activiteiten organiseren in het jeugdhuis, maar de zakelijke aangelegenheden, zoals contracten met brouwer en gasleverancier, worden voortaan beredderd door Entree.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni