11 september 2022: de ruime en veelgebruikte overdekte fietsenstalling aan de toegang tot het treinstation Brussel-Luxemburg in de Trierstraat, te midden van de Europese wijk

| Fietsenstalling aan de toegang tot het treinstation Brussel-Luxemburg.

Forse stijging fietsdiefstallen in Brussel 'maar niet erger dan andere steden'

© Belga
05/06/2024

Er is een forse stijging van het aantal fietsdiefstallen in het Brussels Gewest. Tussen 2015 en 2022 is het aantal gemelde diefstallen met ruim 70 procent gestegen.

In de analyse wordt melding gemaakt van een snelle stijging van het aantal fietsers in de Brusselse regio. Zo is het aantal fietsen aan de telpunten vervijfvoudigd sinds 2010.

Dat is volgens Safe.brussels onder meer een gevolg van de toenemende files, de ontwikkeling van betere fietsinfrastructuur, de zoektocht naar gezondere en minder vervuilende vervoersmethodes en de populariteit van elektrische fietsen. Tegelijkertijd kent ook het aantal fietsdiefstallen een duidelijke stijging.

In 2015 werd nog 2.900 keer melding gemaakt van gestolen fietsen, in 2022 waren dat al 5.000 meldingen, een stijging met 72 procent. Safe.brussels gaat er bovendien van uit dat niet elke fietsdiefstal gerapporteerd wordt. Volgens een schatting van het veiligheidsorgaan vonden er in 2022 in werkelijkheid tussen de 8.335 en 13.500 fietsdiefstallen plaats.

Brussel is geen uitzondering

Nog volgens het onderzoek vinden in het centrum van Brussel vooral diefstallen in de openbare ruimte plaats. In de rand van het hoofdstedelijk gewest worden ook veel fietsen gestolen uit woningen of andere privéruimtes.

"De fiets is een 'populair item' om te stelen, vooral in stedelijke gebieden waar ze overal aanwezig zijn", zo staat nog in de analyse van Safe.brussels. "Brussel is geen uitzondering op deze regel al wijst niets erop dat fietsdiefstal in Brussel vaker voorkomt dan in andere grote steden."

Er wordt ook op gewezen dat een fietsdiefstal niet enkel een eigendomsdelict is, maar dat de diefstal ook een aantasting van de mobiliteit van de burgers inhoudt. "Talrijke potentiële gebruikers zouden overigens afzien van de aankoop of het gebruik van een fiets uit angst voor diefstal.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni