Pixie Pravda

| Sinds zondagochtend hangt er een spiegel met het opschrift STA TUE aan het controversiële ruiterstandbeeld van Leopold II aan het Troonplein

Kunstenaar hangt kritisch werk aan standbeeld Leopold II

© BRUZZ
14/04/2024

De Belgische conceptuele kunstenaar Pixie Pravda heeft zondagochtend een kunstwerk opgehangen aan het standbeeld van Leopold II op het Troonplein. Het werk bestaat uit een spiegel met het opschrift STA TUE, waarmee de artiest wil aanzetten tot reflectie over het kolonialisme.

De kunstenaar hing het werk zonder toestemming op aan het voetstuk van het ruiterstandbeeld. Hij wil zo de aandacht vestigen op het gebrek aan een definitieve oplossing voor dit beeld en andere monumenten die herinneren aan het Belgische koloniale verleden.

"Het aanbrengen van de woorden "STA TUE" biedt aangrijpende reflectie op de schadelijke gevolgen van imperialisme en kolonisatie.”

Pixie Pravda

Conceptueel Kunstenaar

Op de spiegel staat het woord STATUE, Frans en Engels voor ‘standbeeld’, opgesplitst als STA TUE. Het tweede deel verwijst naar het Frans voor ‘doden’. Volgens Pixie Pravda verwijst dat naar “de gruwelijke nalatenschap van Leopold II” wegens zijn “verantwoordelijkheid voor de dood van miljoenen slaven” in Congo. De spiegel is dan ook symbolisch, het kunstwerk nodigt uit tot "reflectie op de schadelijke gevolgen van imperialisme en kolonisatie.”

Complexe erfenis van Leopold II

Op Instagram klaagt de kunstenaar ook aan dat het standbeeld uitkijkt op de wijk Matonge, het hart van de Congolese gemeenschap in Brussel. “De impact van zijn acties blijven er nog nawerken,” zo schrijft de kunstenaar op Instagram. In die post is Pixie Pravda erg kritisch voor het "getalm van de Brusselse overheid."

Hij benadrukt wel dat hij niet oproept om het standbeeld zonder meer te verwijderen, maar tot “reflectie en debat over de complexe erfenis van Leopold II.”

14-puntenplan

Toenmalig Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (Vooruit.Brussels) stelde enkele jaren geleden al een werkgroep samen over de dekolonisering van de openbare ruimte. Uit de aanbevelingen van de werkgroep ontstond een actieplan met veertien punten. Daarin wordt onder meer gesproken over een depot voor standbeelden die niet langer in het straatbeeld gewenst zijn en niet in een museum terechtkunnen.

Het kabinet van zijn opvolger, Ans Persoons (Vooruit.Brussels) kon deze zondag niet meteen meegeven hoe het nu staat met de uitwerking van alle punten van dat actieplan. Wel wezen ze erop dat er onlangs stappen zijn gezet. Zo is het monument voor de Belgische pioniers in Congo aan het Jubelpark onderdeel geworden van een tijdelijke kunstinstallatie. Die moet mee zorgen voor context bij dit controversiële koloniale monument.

De toekomst van het meest geviseerde koloniale standbeeld van het land, die blijft onduidelijk.

Op woensdag 17 april zitten de 19 gemeenten voor het eerst samen om een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen. Dat gebeurt onder leiding van de cel Gelijke Kansen van de Brusselse gemeenten en de nieuwe coördinator dekolonisatie. Met deze strategie willen ze straatnamen kunnen aanpassen en contextualiseren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni