De luifel op het Rogierplein met standplaats Villo-deelfietsen en metrohalte

| De luifel op het Rogierplein met standplaats Villo-deelfietsen en metrohalte.

Petitie vraagt verbod op reclame in de publieke ruimte

© Belga
23/01/2024
Updated: 23/01/2024 15.13u

Het collectief Bruxelles sans pub pleit voor het stopzetten van reclame in de publieke ruimte. Tijdens een hoorzitting maandag in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van het Brussels Parlement heeft het collectief hun standpunt toegelicht. Het kabinet van staatssecretaris Ans Persoons (Vooruit.brussels) reageert dat het slechts een kwestie van tijd is voor er grotendeels een einde komt aan reclame in de publieke ruimte.

De discussie komt op een cruciaal moment, aangezien het contract met multinational JCDecaux, dat in ruil voor deelfietssysteem Villo op honderden plekken in de stad advertentieruimte krijgt, in 2026 afloopt.

Volgens de ondertekenaars van de petitie is dit een kans voor de regio om aanzienlijke stappen te zetten in de strijd tegen reclame. Het collectief Bruxelles sans pub, dat het initiatief nam voor de petitie, voert actie tegen reclame in Brussel. Onder de ondertekenaars bevinden zich groepen zoals Extinction Rebellion, Présence et Action Culturelles, de fietsersbond Gracq en de stadsvereniging Inter Environnement Bruxelles (IEB).

Privatisering van openbare diensten

Volgens de ondertekenaars vormen dit soort concessies een vorm van privatisering van openbare diensten. Ze benadrukken dat de financiële bijdrage van reclame minimaal is in vergelijking met de sociale kosten en wijzen op de milieu-impact ervan, door het verbruik van energie, lichtvervuiling en de promotie van producten die vaak schadelijk zijn voor het milieu.

De petitie benadrukt verder de schadelijke effecten van reclame op de gezondheid, met name bij kwetsbare groepen zoals kinderen en adolescenten, en de impact van reclamepanelen op de veiligheid en congestie in de stad.

'Good Living voorziet einde aan reclame'

Tijdens het debat in de commissie was er overeenstemming over de noodzaak om reclame te reguleren, maar de commissieleden vonden geen akkoord over de mate waarin reclame beperkt dient te worden. Volgens Ecolo moet de reclamedruk in de openbare ruimte omlaag en moet op het federale niveau gekeken worden naar de reclame-inhoud.

Andere partijen, zoals de PS, overwegen regelgeving die bepaalde vormen van reclame, zoals die voor ongezond voedsel, bij scholen verbiedt.

Het kabinet van staatssecretaris van Stedenbouw Ans Persoons benadrukt in een reactie dat de invoering van het Good Living-wetboek "aanzienlijke vooruitgang" zal betekenen op dit vlak. Reclame in de openbare ruimte wordt beëindigd, met uitzonderingen voor bushokjes, tramhaltes en de omgeving van metrostations. "Het doel is een positieve verandering in het stadsbeeld te bewerkstelligen," aldus het kabinet-Persoons.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni