BX1

| Het ULB-gebouw dat sinds mei werd bezet door actievoerende studenten is volledig vernield.

Schade na bezetting ULB-gebouw geschat “tussen 500.000 en 700.000 euro”

© BRUZZ
29/06/2024

De schade na de bezetting van een gebouw van de ULB door pro-Palestijnse studenten wordt geschat op "minstens tussen de 500.000 en 700.000 euro", verklaart rector Annemie Schaus aan RTBF. De ULB gaat een klacht indienen: "Dit is de vernieling van een gebouw dat twee jaar geleden volledig is gerenoveerd."

Op beelden is te zien dat muren, vloeren en plafonds beklad zijn, een auditorium geplunderd, parketvloer losgetrokken en technische apparatuur vernield.

De studenten die het gebouw op de Solbosch campus van de Franstalige universiteit sinds begin mei bezetten uit steun voor het Palestijnse volk, werden dinsdagochtend door de politie uit het gebouw gezet.

d59bbe81-redacimagearticle-43.png

BX1

Vorige week riep rector Annemie Schaus de bezetters op om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Ze zei dat de beweging "niet langer strookte met de idealen die eraan ten grondslag lagen" en betreurde in het bijzonder de "schade die werd aangericht" tijdens verschillende acties.

"Geconfronteerd met hun hardnekkige weigering om het pand te verlaten, zagen we ons genoodzaakt een verzoekschrift in te dienen bij de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg om de bezetting te beëindigen, zoals de wet voorschrijft. Vrijdagochtend werd een bevel tot ontruiming uitgevaardigd en overgemaakt aan de bewoners, zodat ze nog een kans hadden om de lokalen vrijwillig te verlaten", benadrukt de rector.

De ULB is van mening dat ze gedurende de zeven weken van bezetting "tevergeefs heeft geprobeerd een dialoog aan te gaan met de bezetters en te luisteren naar hun eisen, waarvan sommige konden worden ingewilligd". De ULB betreurt dat, ondanks haar "pogingen om via onderhandelingen tot een oplossing te komen, de situatie is blijven verslechteren".

fc092320-gq2qtjwkaayn8b.jpg

BX1

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni