Een toekomstige zwemvijver in Neerpede ?

| Een toekomstige zwemvijver in Neerpede ?

Zwemvijver Neerpede krijgt bouwvergunning, burgerbeweging bereidt beroep voor

© BRUZZ
07/03/2024
Updated: 07/03/2024 14.22u

De plannen van het Brussels Gewest om een stuk van de Neerpedevijver tot zwemvijver te transformeren, hebben opnieuw een beetje meer kans van slagen. Urban.brussels geeft namelijk groen licht voor een stedenbouwkundige vergunning. Het is nog wachten op een milieuvergunning voor de eerste spade in de grond kan. Tegenstanders van het project willen beroep aantekenen.

Het Operationeel Plan voor Neerpede moet het 400 hectare grote gebied in het westen van Anderlecht omtoveren tot een natuur- en recreatiepark. Over de plannen, en dan vooral het idee om de Middenvijver om te vormen tot een natuurlijke zwemvijver, lopen de meningen evenwel uiteen. In april zat een overlegcommissie samen, met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Anderlecht, urban.brussels en Brussel Erfgoed. Die laatste twee gaven toen een gunstig advies in tegenstelling tot de gemeente.

Op 26 februari besloot Urban.brussels dan toch een stedenbouwkundige vergunning af te leveren voor het centrale gedeelte van het toekomstige Neerpedepark. Concreet verleent de vergunning toestemming voor verschillende ingrepen zoals de kap van enkele bomen waarna er nieuwe in de plaats komen, de herinrichting van verkeersroutes rondom het park, de bouw van drie paviljoenen om toezicht te houden op de zwemactiviteiten, en natuurlijk de omvorming van de Middenvijver tot een zwemvijver.

Beroep

Toch is het project daarmee nog niet over de eindmeet. Anderlecht is nog volop in gesprek met Leefmilieu Brussel over de voorwaarden voor het toezicht op de nieuwe zwemactiviteiten en de integratie ervan in het park op vlak van biodiversiteit, mobiliteit, netheid en veiligheid. Al deze bezorgdheden moeten worden uitgeklaard om tot slot te worden vastgelegd in een milieuvergunning.

Nadia Kammachi (Ecolo), Anderlecht

| Schepen Nadia Kammachi (Ecolo).

"Wij zijn heel blij met de plannen voor Neerpede, maar voor wat betreft de zwemvijver is het voor ons erg belangrijk dat dit goed geregeld wordt en daar zijn nog veel vragen over", zegt schepen voor Stadsvernieuwing Nadia Kammachi (Ecolo).

"Afgelopen woensdag hebben we een lijst met onze eisen op vlak van veiligheid en netheid overgemaakt aan Leefmilieu Brussel, dus de bal ligt nu in hun kamp. Als aan onze vragen niet wordt voldaan zullen we in beroep gaan."

De woorvoerder van Leefmilieu Brussel Judith Verbist laat weten er alle vertrouwen in te hebben dat een akkoord zal worden gevonden. Daarbij zal onder meer worden voorzien in een stuurgroep tussen de gemeente, Leefmilieu Brussel en de uitbater van de zwemvijver (een private dienstverlener die Leefmilieu Brussel zal aanstellen) om een oogje in het zeil te houden. De milieuvergunning zou begin april moeten in orde zijn.

Sauvegardons Neerpede

Daarnaast konden de plannen voor een zwemvijver ook al rekenen op fel verzet onder buurtbewoners. Die vrezen dat hun rust verstoord zal worden en wijzen op de milieuschade voor de site.

De burgerbeweging Sauvegardons Neerpede, die al ruim 8.000 handtekeningen verzamelde tegen het project, liet donderdag weten zich niet zomaar gewonnen te zullen geven. “De vergunning was te verwachten, maar het blijft toch een klap. We hebben de documenten nu doorgestuurd naar onze advocaat zodat die een beroep kan voorbereiden.”

Dat beroep kan aangetekend worden bij de Brusselse regering. Die is zelf betrokken partij ,maar moet advies inwinnen van experten van het stedenbouwkundig college of het milieucollege. Beroep bij de Raad van State is ook mogelijk.

Desinformatie

Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) laat in een reactie aan BRUZZ nog weten te betreuren dat er zoveel desinformatie de ronde doet over het Neerpede-project. "Mensen zullen alleen kunnen zwemmen als ze van tevoren reserveren en er komen geen stranden of luidruchtige activiteiten."

"Ik ben ervan overtuigd dat de Neerpedevijver de hele buurt ten goede kan komen en Brusselaars een uitzonderlijke zwemervaring zal bieden in contact met de natuur."

Alain Maron

Minister van Leefmilieu (Ecolo)

Maron wijst daarbij ook op de eerder genoemde stuurgroep die de veiligheid en netheid zal garanderen. "Het eerste jaar zal de opkomst nog met 50 procent beperkt worden tot maximaal 112 personen tegelijk. De capaciteit zal alleen worden verhoogd als alles goed gaat. Ik ben ervan overtuigd dat de Neerpedevijver de hele buurt ten goede kan komen en Brusselaars een uitzonderlijke zwemervaring zal bieden, in contact met de natuur."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht , Samenleving , Neerpede , zwemvijver , Sauvegardons Neerpede

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni