Een toekomstige zwemvijver in Neerpede ?

| De zwemvijver zou in de middenvijver komen.

Natuurverenigingen in beroep tegen vergunning zwemvijver Neerpede

NLS
© BRUZZ
15/05/2024

Enkele natuurverenigingen hebben een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State tegen de bouwvergunning voor de middenvijver in het Neerpedepark. Die plant Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) om te vormen tot zwemvijver. Ook tegen de recent verkregen milieuvergunning wordt een beroep voorbereid.

De plannen om de middenvijver in het Neerpedepark om te vormen tot zwemvijver stuiten al langer op kritiek. Volgens de buurtbewoners en natuurverenigingen zouden de biodiversiteit en de rust in het domein verstoord worden door het project. Toch leverde urban.brussels een stedenbouwkundige vergunning af eind februari. In april werd ook een milieuvergunning verkregen, zo bevestigde Leefmilieu Brussel aan BRUZZ.

Dankzij die laatste goedkeuring zouden de werken voor de omvorming in principe volgend jaar kunnen starten, met het oog op een opening in de zomer van 2026. Maar dat hangt ook af van het verzet dat nog aangetekend wordt tegen het project. Zo liet het gemeentebestuur van Anderlecht midden maart weten in beroep te gaan.

Ook enkele natuurverenigingen melden nu een beroep tot nietigverklaring ingediend te hebben bij de Raad van State tegen de bouwvergunning. Het gaat om het collectief Sauvegardons Neerpede, vzw CCN Vogelzang CBN en de vzw We Are Nature Brussels.

Klimaatverandering

Volgens Yannick Laurent van Sauvegardons Neerpede zou de milieu-effectenstudie die geleverd werd bij de aanvraag voor de bouwvergunning, onvolledig en gebrekkig zijn. Zo stelt ze dat de impact van zwemactiviteit op de wilde dieren en hun habitat onvoldoende is onderzocht. Ook zou niet duidelijk zijn of het project bestand is tegen de klimaatverandering, en zouden er geen alternatieve locaties onderzocht zijn.

Bernadette Stallaert van CCN Vogelzang CBN stelt ook dat het omvormen van de middenvijver in het Neerpedepark, invloed kan hebben op andere natuurgebieden. “Het behoud van de biodiversiteit in de Vogelzangbeekvallei is onmogelijk als de natuur en biodiversiteit in aangrenzende groengebieden wordt aangetast”, klinkt het. “De Neerpedevallei is onze buur en als soorten in één natuurgebied onder negatieve druk komen te staan of verdwijnen, heeft dat ook een negatief effect op populaties in aangrenzende gebieden.”

Natuurlijke corridor

Volgens Leefmilieu Brussel zou het project nochtans de biodiversiteit op de site moeten bevorderen. “De bedoeling is om het hele gebied aan te pakken en zo de algemene biodiversiteit te verbeteren”, zei Flore Schmit eerder aan BRUZZ, verantwoordelijke voor het project bij Leefmilieu Brussel. “Want niet alleen de middenvijver, maar bijvoorbeeld ook de Neerpedebeek en de natuurlijke corridor tussen het park en natuurgebied Vogelzang worden opgewaardeerd.”

De natuurverenigingen laten ook weten een beroep voor te bereiden tegen de milieuvergunning.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni