Tentenkamp Molenbeek krijgt schoonmaakbeurt: 'Levende afvalsituatie'

JB
© BRUZZ
28/02/2023
Updated: 28/02/2023 18.23u

Gewapend met vuilniszakken en veegborstels hebben vrijwilligers samen met asielzoekers en andere bewoners dinsdagmiddag een schoonmaakactie gehouden aan het tentenkamp aan de Koolmijnenkaai. Intussen zeggen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) en Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux (PS) te zoeken naar een oplossing voor het kamp.

Zodra iedereen op de hoogte is van welk afval er in de witte of de blauwe zak moet belanden, begint de schoonmaaksessie. Niet alleen vrijwilligers en buurtbewoners stonden om 12 uur paraat om het tentenkamp een beurt te geven, ook bewoners van het tentenkamp zelf sprongen mee in de bres.

"Een levende afvalsituatie", zo noemt een vrijwilliger het tentenkamp aan de brug bij Klein Kasteeltje en de aangrenzende Koolmijnenkaai. "Zonder acties als deze wordt het tentenkamp een nieuwe Paleizenstraat."

Nu het aantal tenten er sinds de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat ongeveer verdubbeld is en er ondanks het vertrek van 140 bewoners richting een noodopvangcentrum nog steeds mensen blijven aankomen, nemen immers ook de hoeveelheden etensresten en gevulde vuilniszakken toe.

“Het is logisch dat de bewoners hier niet alles netjes sorteren en opruimen, dat is gewoonweg geen prioriteit als je op straat leeft. Daarbij: deze mensen krijgen ’s avonds eten, maar ze hebben geen plaats om die voeding te bewaren, en dan gebeurt het wel eens dat eten vervalt”, klinkt het.

'Onbegrijpelijk'

Ook Marianne uit Sint-Joost-ten-Node komt een handje helpen. “Er zijn veel plekken in de wereld waar hulp nodig is, dus leek het mij geen slecht idee om met je eigen stad te beginnen.”

De Brusselse komt al langer langs aan het tentenkamp, om bijvoorbeeld eten en kledij te brengen. “De situatie is onbegrijpelijk. De politici schuiven de hete aardappel door en hebben de mond vol van menselijke waarden, maar tegelijkertijd laten ze dit gebeuren.”

Niet alleen vrijwilligers, maar ook asielzoekers stropen de mouwen op om het tentenkamp enigszins leefbaar te houden. De Palestijnse Omar krijgt momenteel opvang in het noodcentrum in Anderlecht, maar keert terug naar het tentenkamp om orde op zaken stellen.

"Dat doen we met deze schoonmaakactie, maar ook door na te gaan hoeveel mensen er hier nu juist leven," aldus Omar. Vanavond om 21 uur staat daarom een telling op het programma.

(Lees verder onder de foto)

24 februari 2023: het tentenkamp van asielzoekers op en langs de brug aan het kanaal en het Klein Kasteeltje

Noodopvangcentrum als aantrekkingsfactor

Ondertussen blijft de vraag hoe het verder moet met het tentenkamp, nu de gedeeltelijke ontruimingsactie naar het noodopvangcentrum in Anderlecht het aantal bewoners niet heeft doen kelderen, maar net een aantrekkingsfactor voor asielzoekers en andere mensen in nood lijkt te zijn geweest. Dat de tenten opnieuw worden ingepalmd door nieuwe mensen in nood, wordt ook bevestigd door Artsen Zonder Grenzen.

“Het klopt dat mensen die elders op straat of in kraakpanden leefden hier de voorbije dagen zijn aangekomen omdat ze gehoord hadden van de 140 tentbewoners die naar het noodopvangcentrum zijn kunnen vertrekken”, zegt een vrijwilliger die ter plekke de vinger aan de pols houdt.

Magali Pratte, die bij Samusocial verantwoordelijk is voor asiel en migratie, laat alvast weten dat de 140 bewoners in het noodopvangcentrum nog niet meteen zicht hebben op een opvangplek in het Fedasil-netwerk. “Het is moeilijk om daar een tijdsbestek op te plakken, het kan over dagen, maar ook over weken gaan.”

De verwachting is dus momenteel niet dat er snel plaatsen vrijkomen in het noodopvangcentrum voor de huidige tentbewoners. Ondertussen klinkt op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) dat zij en Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux (PS) “in goed overleg met elkaar zijn over hoe een oplossing voor het tentenkamp kan georganiseerd worden”.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni