Burgemeester Close: 'Besloten dat politie overal aanwezig zal zijn'

20/02/2024

Tijdens de gemeenteraad van de stad Brussel heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) een stand van zaken geschetst over de maatregelen die zijn politiezone reeds ondernam in de bestrijding van het drugsgeweld op het grondgebied van de stad Brussel. Volgens Close hebben verschillende betrokken Brusselse burgemeesters "samen besloten" dat de politie "overal aanwezig zal zijn om het probleem te overwinnen."

In 2023 werden onder meer 411 arrestaties uitgevoerd door politie in kader van drugsgeweld en -verkoop, 258 van deze personen werden ter beschikking van het parket geplaatst. 63 zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Daarnaast zegt Close dat er sinds de start van de huidige legislatuur honderd inspecteurs werden toegevoegd aan het politiekorps. "Er moeten er nog meer bijkomen, maar het is al een start", gelooft Close. Sinds 2020 werkt de stad Brussel ook samen met de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van het pilootproject "High Trouble". 67 drugsdealers die niet in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning werden via het project van het grondgebied verwijderd, aldus Close.

Specifiek over de politieacties van de voorbije week in het kader van het drugsgeweld aan de Hallepoort en op andere plekken in de stad zegt burgemeester Close dat er op de hotspots voor drugs op het grondgebied van de stad Brussel zes arrestaties verricht werden, waarvan vijf overgedragen aan de openbare aanklager.

Vastberadenheid

"Samen met de collega-burgemeesters hebben we besloten dat de politie overal aanwezig zal zijn om het probleem te overwinnen." Het lokale rechercheteam werd daarbovenop ook nog eens versterkt met vijf agenten. "We mogen heel fier zijn op de politie van de stad Brussel en het werk dat ze leveren. Ze zijn heel erg gemotiveerd en zoeken steeds naar oplossingen", aldus Close.

Ook wijst de Brusselse burgemeester op een goede samenwerking met de andere politiezones de voorbije week. "Het werk is nog niet af, maar de vastberadenheid is er."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni