Het rapport van de VGC: 7/10

© BRUZZ
24/04/2019

| College Vlaamse Gemeenschapscommissie: Bianca Debaets (CD&V), Pascal Smet (SP.A) en Guy Vanhengel (Open VLD.)

Van enige animositeit binnen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) was deze bestuursperiode niet veel te merken. Er werd keurig met elkaar samengewerkt en elk collegelid mocht scoren op het eigen terrein.

logo Brussel Kiest 2019

De VGC heeft opnieuw van onderwijs het speerpunt gemaakt. Scholen bouwen om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei, dat was het devies.

Tegelijk werd een inhaalbeweging gemaakt voor de crèches. Op cultuurvlak springt de gestage bouw of renovatie van de gemeenschapscentra in het oog. Daarmee keert de VGC terug naar de roots van dertig jaar geleden: het Vlaams regeringsbeleid in Brussel maximaal ondersteunen vanuit de belangen van de Nederlandstalige Brusselaars. Uiteraard is er ruimte gebleven voor experiment en innovatie, met hier en daar een subsidie.

Maar de VGC heeft van haar kerntaak haar hoofdopdracht gemaakt, zonder grote koerswijziging of ingrijpende wetgevende initiatieven. Wat wel niet uitgeklaard is, is de verhouding met de Vlaamse regering. Hoe autonoom kan de VGC, die voor het grootste deel door het Brussels Gewest gedoteerd wordt, opereren.

Het is een zaak die ook al in de vorige bestuursperiode aan de orde kwam en die deze legislatuur niet beslecht is. Parallel daarmee is binnen de VGC ook de vraag over de rol van Nederlands in Brussel permanent aan de orde. Er loopt daarbij een zichtbare scheidslijn tussen de meer ‘Brusselse’ partijen (Open VLD, SP.A en Groen) en de meer ‘Vlaamse’ partijen (N-VA, CD&V en Vlaams Belang), elk in verschillende gradaties. Maar op zich heeft die discussie het VGC-beleid niet noemenswaardig beïnvloed.

De punten van de collegeleden:

Guy Vanhengel (Open VLD): 8/10

  • VGC Collegevoorzitter bevoegd voor Begroting en Onderwijs

Scholen bouwen. Het is, onder impuls van Guy Vanhengel, al jaren dé topprioriteit van de VGC. Het bestuursakkoord voorzag drieduizend extra plaatsen in het basisonderwijs. Dat aantal werd ruimschoots gehaald. Volgens het Lokaal OverlegPlatform Brussel waren dat er in september 2018 al 3.883. Begin volgend schooljaar zullen dat er 5.104 zijn. Felicitaties van de jury dus. Ook het middelbaar onderwijs groeit. Campus Comenius startte in 2018 in Koekelberg. De Gallaitsite in Schaarbeek zit dan weer in het slop, zo bleek onlangs. Twee andere projecten, Campus Mutsaard in Laken en Saint-Michel in Molenbeek, staan op stapel.

Vanhengel zorgt ook voor innovatie. Met de oprichting van de tienerschool in Anderlecht haalde Vanhengel een nationale primeur. Voor het eerst werd de soms bruuske overgang tussen lager en middelbaar opgevangen met een gemeenschappelijke graad. De collegevoorzitter ligt ook aan de basis van een tweetalige lerarenopleiding, een moeilijke klus in dit verdeelde land.

Een goed rapport dus voor Vanhengel, die over dit thema wél een duidelijke visie heeft, namelijk kwalitatief onderwijs op poten zetten voor zoveel mogelijk ketjes. Iets waar hij met plezier over communiceert.

Pascal Smet (SP.A): 6/10

  • VGC Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport

De budgetten voor cultuur gingen omhoog. Dat resulteerde in nieuwe of verhoogde werkingssubsidies voor tientallen organisaties waaronder Les Ateliers Claus, Growfunding, Cultureghem, Art2Work en Toestand.

Er waren ook verschillende initiatieven om projecten van burgers te ondersteunen, zoals Brussels Bijou en Bruss-it. Het aantal Paspartoekaarthouders verdubbelde tot 12.000. Verder zijn de inspanningen opgevoerd om kunstenaars en jongeren meer ruimte te geven.

De kers op de taart ontbreekt echter door het afspringen van het project om een grote nieuwe fuifzaal te realiseren op de site van Inter-Beton aan het kanaal.

Het finale beeld is dat Smet vooral heeft ingezet op zijn (belangrijke) gewestbevoegdheden. Bij de VGC zijn enkele accenten verlegd, maar er is geen sprake van grote vernieuwingen. Vooral lopende projecten werden verdergezet, zoals het renovatieprogramma van de gemeenschapscentra. Een derde daarvan werd deze legislatuur aangepakt.

Bianca Debaets (CD&V): 7/10

  • VGC Collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid

Bianca Debaets is er samen met haar partijgenoot en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in geslaagd om duizend bijkomende plaatsen in kinderkribben te creëren. Dat was nodig. Er waren 800 niet-inkomensgerelateerde Kind en Gezin-plaatsen verdwenen omdat de crèches geen Nederlandstalige directie hadden. Hiervan stapten er 667 over naar het Franstalige ONE, 140 plaatsen verdwenen. Pluspunt: de duizend extra plaatsen zijn inkomensgerelateerd, en dus betaalbaar voor de ouders.

In de lokale dienstencentra (LDC) die het senioren makkelijker maken om langer zelfstandig te wonen is flink geïnvesteerd. Er zijn negen nieuwe gebouwen in gebruik genomen, en er zijn nog zeven werven. Bovenop de werkingssubsidies kreeg elk LDC subsidies voor projecten zoals de Week van de Smaak en muzikale optredens die mensen uit hun eenzaamheid halen.

Het rapport van de regering

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakte BRUZZ het rapport op van de Brusselse regering, de Vlaamse regering in Brusssel en van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Brussel Kiest 2019: Brussels parlement, Brussel Kiest 2019, VGC, College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Guy Vanhengel, Pascal Smet, Bianca Debaets

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni