Bianca Debaets (CD&V), Staatssecretaris voor verkeersveiligheid

| Bianca Debaets (CD&V).

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakte BRUZZ ook het rapport op van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit is de beoordeling van Bianca Debaets (CD&V).

Score van Bianca Debaets: 7/10

  • VGC: collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid

Bianca Debaets is er samen met haar partijgenoot en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen in geslaagd om duizend bijkomende plaatsen in kinderkribben te creëren. Dat was nodig. Er waren 800 niet-inkomensgerelateerde Kind en Gezin-plaatsen verdwenen omdat de crèches geen Nederlandstalige directie hadden. Hiervan stapten er 667 over naar het Franstalige ONE, 140 plaatsen verdwenen. Pluspunt: de duizend extra plaatsen zijn inkomensgerelateerd, en dus betaalbaar voor de ouders.

Het rapport van de VGC

Van enige animositeit binnen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) was deze bestuursperiode niet veel te merken. Er werd keurig met elkaar samengewerkt en elk collegelid mocht scoren op het eigen terrein.

In de lokale dienstencentra (LDC) die het senioren makkelijker maken om langer zelfstandig te wonen is flink geïnvesteerd. Er zijn negen nieuwe gebouwen in gebruik genomen, en er zijn nog zeven werven. Bovenop de werkingssubsidies kreeg elk LDC subsidies voor projecten zoals de Week van de Smaak en muzikale optredens die mensen uit hun eenzaamheid halen.

De VGC biedt ook steun aan zeer kwetsbare mensen, dat was deze legislatuur niet anders. Er werden nieuwe projecten opgestart en bestaande werden verdergezet: projecten voor mensen met kanker, chronisch zieken en mensen in levenseindebegeleiding. Dat zijn geen megaprojecten, maar welzijn is ook op kleine schaal het lijden van mensen verminderen.

Bekijk ook het rapport en de punten van VGC-collegeleden Pascal Smet (SP.A) en Guy Vanhengel (Open VLD).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel Kiest 2019: Brussels parlement , rapport van de regering , Bianca Debaets

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni