In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakte BRUZZ het rapport op van de Vlaamse regering in Brussel. Dit is de beoordeling van Sven Gatz (Open VLD).

Eindscore voor Sven Gatz: 68/100

  • Vlaamse regering: Viceminister-president voor Brussel, Cultuur, Media en Jeugd
  • GGC: Adviserende stem in de VGC en de GGC

Actie: 25/40

+ In de bres voor Brussel
+ Kennis van zaken
- Te weinig bruggenbouwer
- Taalwetgeving

Visie: 20/30

Een uitgedund, maar sterker cultuurveld: een duidelijke, maar niet altijd even gesmaakte visie.

Communicatie: 23/30

Hart op de tong. In alles is de drang voelbaar om Brussel beter gekend, en dus beter bemind te maken.

Was het omdat zijn partij Open VLD pas in laatste instantie mocht aanschuiven aan de onderhandelingstafel bij de regeringsvorming? In ieder geval moest Sven Gatz niet op cadeautjes rekenen, toen hij na drie jaar als directeur van de Unie van Belgische Brouwers opnieuw de politiek instapte. Als kersvers Vlaams minister van Brussel, Media, Jeugd en Cultuur werden zijn departementen niet gespaard van het snoeiwerk van de nieuwe Vlaamse regering. Maar het moet gezegd: Gatz sprong op andere manieren in de bres voor zijn Brussel. Via het Brusselfonds maakte hij geld vrij voor de Vaartkapoen in Molenbeek en kunstgezelschappen die uit de boot vielen, pikte hij weer op met projectsubsidies. Later kreeg het Kaaitheater de middelen om uit te breiden, werd kunstenhuis Zinnema gerenoveerd en mocht de nieuwe cultuurpool Kanal op een bijdrage van de Vlaamse regering rekenen.

Gatz heeft zijn rol als Vlaams minister voor Brussel goed weten rijmen met zijn andere bevoegdheden.

Het hart op de tong hebben is niet altijd een strategisch voordeel voor een minister, maar Gatz verheft het tot een kunst. Getuige daarvan zijn vier boeken die hij uitbracht tijdens de legislatuur en de vele filmpjes op sociale media waarin hij zijn favoriete plekken in Brussel deelt. Toch speelt zijn voortvarendheid Gatz wel degelijk parten. De minister kwam in een lastig parket terecht toen er twijfel rees over de echtheid van de kunstwerken van de collectie Toporovski, en de banden van de minister met eigenaar Igor Toporovski. Ook bij het toekennen van de nieuwe radiolicenties wordt Gatz een vorm van willekeur aangewreven. Daarnaast weerklinkt de kritiek dat Gatz zijn rol als bruggenbouwer tussen de gemeenschappen beter had kunnen invullen. Zo woonde hij de vergaderingen van de GGC, waar onder meer de hervorming van de kinderbijslag wordt besproken, nooit bij. Gatz heeft daar enkel een adviserende stem, maar met name de N-VA neemt Gatz zijn passiviteit kwalijk. Dat, en het feit dat de beloofde extra aandacht voor de naleving van de taalwetgeving in Brussel dode letter is gebleven.

Vriend en vijand is het er wel over eens dat Gatz zijn rol als Vlaams minister voor Brussel goed heeft weten rijmen met zijn andere bevoegdheden. Voor zowel Cultuur, Jeugd en Sport als Media vloeit ongeveer tien procent van de middelen naar de hoofdstad, en dus veel meer dan de Brusselnorm van vijf procent. Gatz is ook de eerste om meer geld te eisen voor de hoofdstad op andere domeinen, maar heeft daar zelf niet voor kunnen zorgen. Zijn ‘Brusseldecreet’ werd ondanks veel beloftes niet afgerond, waardoor de VGC een extra dotatie van 1 miljoen euro vanaf 2020 misloopt. Geld dat Brussel goed had kunnen gebruiken voor Nederlandstalige projecten in de hoofdstad.

Het rapport van de regering

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakte BRUZZ het rapport op van de Brusselse regering, de Vlaamse regering in Brusssel en van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel Kiest 2019: Vlaams Parlement , Sven Gatz , rapport van de regering

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni