De redactie van BRUZZ heeft in de week van 7 maart de 23 Nederlandstalige parlementsleden uit Brussel beoordeeld op basis van het parlementair werk en hun impact in het parlementair halfrond en daarbuiten. Daarbij werden de vragen, de interpellaties en de schriftelijke vragen, net zoals de resoluties en het wetgevend werk kwantitatief en kwalitatief in de weegschaal gelegd.

Waarvan moet je hem kennen?

Voormalig Brussels, federaal en Vlaams minister en al actief in de Brusselse politiek sinds 1995. Hij is ook de architect van het Vlaams-Brussels onderwijsbeleid.

Guy Vanhengel is vandaag vicevoorzitter van het parlement, wat toch een beetje een uitbolbaan is. Vanhengel is ook voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken en actief in de commissie Financiën, waar hij als oud-minister van Begroting nog geregeld zijn licht laat schijnen over de financiële toestand van het Brussels Gewest.

Oerklassiek politicus die voorstander is van de strikte neutraliteit in het openbaar ambt en een koele minnaar van pogingen om de parlementaire democratie te vernieuwen met burgerparlement of volksraadplegingen.

Zien we hem terug?

Neen. Vanhengel kondigde reeds zijn vertrek uit de politiek aan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni