De redactie van BRUZZ heeft in de week van 7 maart de 23 Nederlandstalige parlementsleden uit Brussel beoordeeld op basis van het parlementair werk en hun impact in het parlementair halfrond en daarbuiten. Daarbij werden de vragen, de interpellaties en de schriftelijke vragen, net zoals de resoluties en het wetgevend werk kwantitatief en kwalitatief in de weegschaal gelegd.

Waarvan moet je hem kennen?

Burgerpartij Agora haalde onverwacht een zetel in de Nederlandstalige taalgroep, waarmee de burgerdemocratie extra in de aandacht kwam. Maar voor het parlementslid Pepijn Kennis was het niet eenvoudig, zeker in het begin, om mee te kunnen draaien in het parlementair systeem.

Agora werkt in the backoffice met een uitgeloot burgerpanel, en Kennis kon alleen maar tussenkomen in het parlement na afstemming met het burgerpanel. Daarmee zat hij met handen en voeten gebonden. Later in de legislatuur was de marge wat ruimer.

De tweetalige Kennis heeft vooral rond huisvesting en goed bestuur initiatieven genomen, en werkte als eenmansfractie in de oppositie ook geregeld mee met de meerderheid. Net zo goed legde hij de meerderheid het vuur aan de schenen, bijvoorbeeld als het ging over de riante pensioenen van de deputés.

Agora was een interessant experiment dat echter binnen het huidige parlement niet heel duurzaam is gebleken.

Zien we hem terug?

Neen. Pepijn Kennis is geen kandidaat meer en Agora komt niet op voor de gewestelijke verkiezingen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni