20240328 Regeringsrapport Elke Van den Brandt (Groen)

| Elke Van den Brandt (Groen)

Regeringsrapport van Elke Van den Brandt (Groen): 70/100

© BRUZZ
10/04/2024

In aanloop naar de verkiezingen van 9 juni maakten BRUZZ en BX1 het rapport op van de Brusselse regering. Dit is de beoordeling van Elke Van den Brandt (Groen).

Bevoegdheden

  • Brusselse regering: minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.

Met de Stad 30 en tientallen kilometers fietspaden heeft Elke Van den Brandt (Groen) flink aan de Brusselse mobiliteitskar getrokken. Maar de circulatieplannen van Good Move en het parkeerbeleid bleken geen onverdeeld succes.

Sinds 1 januari 2021 is 30 kilometer per uur de regel in Brussel. Auto’s rijden sindsdien gezapiger en minder luid, en het aantal verkeersdoden daalt. De algemene zone 30 is dan ook een van de pluimen op de hoed van Elke Van den Brandt.

Hoog op haar palmares komen ook de tientallen kilometers fietspaden die er deze regeerperiode bijkwamen, waarbij ze handig inspeelde op de coronacrisis. Ook het openbaarvervoersnet groeide met 15 procent. Het Brusselse mobiliteitsbeleid zorgde er zo voor dat de auto wat terrein verloor. We gingen duidelijk meer stappen en het aantal fietsers verdubbelde.

"Steen verlegd én hoofd gestoten"

Tal van zwarte punten in het verkeer werden veiliger ingericht, terwijl de minister ook stappen zetten om de openbare ruimte te ontharden en vergroenen.

Tegenover die klinkende resultaten staan ook halve mislukkingen. De invoering van circulatieplannen samen met de lokale besturen moest dé hefboom worden voor een autoluwe stad, maar deed in de Brusselse volkswijken ook een bitse strijd ontbranden tussen voor- en tegenstanders van Good Move. De uitrol van die plannen lag bij de gemeenten, maar de coördinatie door de groene mobiliteitsminister kon beter.

Ook het parkeerbeleid van Van den Brandt brak niet echt potten. Zo vordert de aangekondigde vermindering van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen maar mondjesmaat. De slimme kilometerheffing onder de naam Smart Move werd dan weer getorpedeerd door coalitiepartner PS én door Vlaanderen. De slabakkende metro rekenen we haar minder aan. De beslissing dateert van voor haar ministerschap en Van den Brandt was meer uitvoerder van het regeerakkoord dan fervent voorvechter van ‘metro boven alles’.

Achter het beleid van de groene minister zat een duidelijke visie voor een stad op mensenmaat, die ze op een consequente manier uitdroeg. Haar ministerschap droeg zo zichtbaar bij tot een meer leefbare stad. In de regering speelde ze een verbindende rol. Toch kon ze niet alle ambities waarmaken en verslikte ze zich samen met verschillende gemeenten in Good Move.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni