20240328 Regeringsrapport Benjamin Dalle (CD&V)

| Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding.

In aanloop naar de verkiezingen van 9 juni maakte BRUZZ het rapport op van de Vlaamse regering in Brussel. Dit is de beoordeling van Benjamin Dalle (CD&V).

Bevoegdheden

  • Vlaamse regering: minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding.

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) begon de legislatuur met een serieuze knip in de begroting. Uit het Brusselfonds verdween bijna 3 miljoen euro en de projectsubsidies voor Vlaamse organisaties als Muntpunt, het Huis van het Nederlands en BRUZZ gingen met 6 procent omlaag.

Tijdens de legislatuur kwam er dan toch weer geld tevoorschijn, via relancemiddelen na corona en extra energiesteun bijvoorbeeld. Zo kon Dalle allerhande, vooral kleine, subsidies uitdelen aan vzw’s in Brussel. De kunstacademies kregen een broodnodige renovatie en er kwamen twaalf broedplekken voor sociale en culturele organisaties, een vaag concept met onduidelijke impact.

"Uit het zicht"

Veel visie toonde Dalle niet. Er kwam geen uitgetekend jeugdbeleid, afgezien van zijn pleidooi voor het openhouden van kampen tijdens de covidcrisis. Voor de investeringen in jeugdhuizen is de zogenoemde Brusselnorm van 5 procent niet behaald.

Dalle trok naar eigen zeggen mee aan de kar voor investeringen in Brusselse scholen en crèches, waar meer dan 10 procent van het Vlaamse budget naartoe gaat, maar dat zijn in feite bevoegdheden van zijn regeringscollega’s.

Voor het toezicht op het Nederlands in Brussel kwam er alleen een nieuwe website voor de taalwetwijzer en een studie naar anderstaligen in Brussel. We hoorden Dalle niet proactief als het ging over inburgering.

Die passiviteit werd hem ook door zijn eigen meerderheid verweten. In de nationale media spreekt Dalle zich de laatste maanden wel vaker uit over Brusselse thema’s zoals veiligheid en drugsoverlast, maar daar is hij niet voor bevoegd. Zo gebruikt hij zijn Vlaams mandaat voor Brussels oppositiewerk. Of een verkiezingscampagne, want Dalle is in juni CD&V-lijsttrekker voor het Brussels parlement.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni