Close: 'Arrest Raad van State verandert niets aan huidige beheer van Koninklijk Circus'

koninklijk circus BRUZZ 1548

Het recente arrest van de Raad van State heeft geen impact op de voortzetting van het beheer van het Koninklijk Circus door de Grondregie van de stad Brussel. Die heeft zich georganiseerd om het beheer op lange termijn te verzekeren. Dat heeft de Brusselse burgemeester Philippe Close maandagavond gezegd.

De beslissing van Brussel om de concessie van de concertzaal toe te vertrouwen aan Brussels Expo voor 27 jaar werd op 7 juni vernietigd door de Raad van State, die meent dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden bij de gunning van de overheidsopdracht.

De Brusselse gemeenteraad had op 7 september 2015 besloten om een einde te maken aan het concessie-akkoord met Botanique voor de uitbating van het Koninklijk Circus. Samen met het Antwerpse Sportpaleis diende Botanique opnieuw een kandidatuur in, maar de gemeenteraad besloot op 21 november 2016 de concessie te verlenen aan Brussels Expo, een vzw van de stad.

Partijdigheid uitsluiten

Wat volgde was een juridische veldslag, waarbij het hof van beroep in 2017 al de onwettelijkheid van de conventie vaststelde omdat de stad niet alle maatregelen had genomen om partijdigheid en belangenvermenging uit te sluiten. De stad en de vzw werd verboden iets te ondernemen in verband met de conventie in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over het verzoek tot annulering vanwege de Botanique en het Sportpaleis.

In juli 2017 had het schepencollege van de stad Brussel toch beslist om Brussels Expo een precair gebruiksrecht van het gebouw te geven in afwachting van een uitspraak ten gronde. Die beslissing werd al begin augustus opgeschort door de Raad van State.

Renovatiewerken

Het concessiecontract werd vervolgens geannuleerd door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, een uitspraak waartegen de stad Brussel en Brussel Expo in beroep zijn gegaan.

Uiteindelijk besliste de stad Brussel om het beheer van het Koninklijk Circus toe te vertrouwen aan haar Grondregie. Die nam de broodnodige renovatiewerken op zich, goed voor 5,7 miljoen euro.

Burgemeester Close zei maandag op de gemeenteraad, na vragen van de oppositiepartijen N-VA, CD&V en MR dat de beslissing van de Raad van State niets verandert aan het beheer.

Positieve cashflow

Volgens de burgemeester vonden er in het eerste jaar van het beheer door de Regie (2019), 150 optredens plaats in het Koninklijk Circus. De concertzaal genereerde dus een positieve cashflow en de effecten op de resulatenrekening zijn positief.

In 2020 waren er, door de coronapandemie, maar 15 optredens, waardoor de omzet daalde met 60 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar ook de operationele kosten gingen met 60 procent omlaag.

De verliezen zullen in 2022 en 2023 gecompenseerd worden door een normale bezetting van de zaal. Volgens de burgemeester is de kalender voor 2022 al bijna volledig.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?